Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Ogłoszenie o rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji

Rekrutacja na cykl edukacyjno-szkoleniowy dla kandydatów na regionalnych animatorów w zespołach regionalnej animacji reintegracji. Rekrutacja zostanie zakończona w dn. 11 czerwca 2018 r. o godz. 12:00.

Realizatorzy projektu „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego”, POWR.02.05.00-00-0114/17, którymi są: Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (Lider projektu) oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych z siedzibą w Warszawie (Partner Projektu), ogłaszają rekrutację na szkolenie dla osób reprezentujących 8 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętkorzyskie oraz zachodniopomorskie, z pośród których zostaną wyłonieni animatorzy Zespołów Regionalnej Animacji Reintegracji.

Rekrutacja zostanie zakończona w dn. 11 czerwca 2018 r. o godz. 12.00.

W załączeniu:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu edukacyjno-szkoleniowym
Formularz aplikacyjny wraz z załącznikami

PARTNER PROJEKTU                                       LIDER PROJEKTU
/-/ Dr Łukasz Arendt                                         /-/ Krystyna Wyrwicka 
Dyrektor                                                                           Dyrektor
Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych             Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej 
                                                                         Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej