Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Korzyści

Korzyści

Korzyści

Zakup nowoczesnego taboru kolejowego przyczynił się to do poprawy bezpieczeństwa, jakości podróżowania zwiększenia przepustowości, a w efekcie skrócenia czasu podróży. Ponadto lepszej obsługi transportowej mieszkańców powiatu: malborskiego, sztumskiego oraz kwidzyńskiego oraz ich możliwości mobilnych. W konsekwencji do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych pomiędzy dynamicznymi ośrodkami miejskimi, a peryferyjnymi regionami słabo rozwiniętymi pod względem strukturalnym.

Zadanie dodatkowe polegające na przebudowie wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w miejscowości Brachlewo, usytuowanego bezpośrednio nad linią kolejową Malbork-Grudziądz wpłynęło na  poprawę bezpieczeństwa pasażerów linii kolejowej Malbork – Grudziądz i uczestników ruchu drogowego oraz zapewniło dostępności peryferyjnych terenów nadwiślańskich do drogi krajowej nr 55.

Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT) poprawiła bezpieczeństwo i warunki podróżowania pasażerów, warunków pracy maszynisty, obniżyła zużycie energii elektrycznej oraz obniżenia awaryjności pojazdu. Ponadto przyczyniła się to do podwyższenia jakości transportu zbiorowego oraz zapewnienia lepszego dowiązania transportowego mieszkańców m.in. do aglomeracji Trójmiejskiej w tym do lotniska i portów.

 

Wprowadzenie  działania dodatkowego polegającego na zakupie defibrylatorów do pojazdów kolejowych wpłynęło na zwiększenie bezpieczeństwa podróżujących poprzez zapewnienie im dostępu do urządzeń bezpośrednio ratujących życie. Wczesne użycie defibrylatora powoduje znaczne zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana zostanie w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta nawet do 75%. W związku z powyższym zwiększy się poczucie bezpieczeństwa podróżowania, co niewątpliwie może wpłynąć na zwiększoną ilość pasażerów korzystających z publicznych środków transportu, a w konsekwencji wpłynąć na poprawę stanu środowiska naturalnego.