Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konsultacje społeczne w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E) –  do 10 lipca 2020r.

Konsultacje społeczne w sprawie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (TEN-E) – do 10 lipca 2020r.

Przesłane podczas konsultacji opinie zostaną uwzględnione przy pracach Komisji dotyczących przeglądu rozporządzenia (UE) nr 347/2013 w sprawie wytycznych dotyczących transeuropejskiej infrastruktury energetycznej (znanego jako „rozporządzenie w sprawie TEN-E”), które stanowi jedną z kluczowych inicjatyw w ramach Europejskiego Zielonego Ładu.

Celem rozpoczętego procesu konsultacji, a następnie przeglądu ww. rozporządzenia jest zapewnienie pełnej zgodności infrastruktury energetycznej w państwach członkowskich i osiągnięcie ambicji UE w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r. Otwarte konsultacje społeczne pomogą w zebraniu opinii na temat transeuropejskiej infrastruktury energetycznej od obywateli i szerokiego grona zainteresowanych stron – władz krajowych i regionalnych, przedsiębiorstw, związków zawodowych, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, organizacji z zakresu badań i rozwoju itp.

Czas trwania konsultacji: 18 maja – 10 lipca 2020 r.

Więcej informacji na temat konsultacji społecznych w zakresie transeuropejskiej infrastruktury energetycznej oraz kwestionariusz online znajdują się tutaj.