Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Urząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/b5073cc8-f721-440c-8bc7-09b85b4aaf0b.jpg KONSULTACJE REGIONALNEGO PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

KONSULTACJE REGIONALNEGO PROGRAMU POLITYKI ZDROWOTNEJ

Fot. pixabay

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1793 ze zmianami) do zadań własnych samorządu województwa należy w szczególności m.in. opracowywanie, realizacja oraz ocena efektów programów polityki zdrowotnej wynikających  z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców województwa – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami i powiatami.

W związku z powyższym Samorząd Województwa Pomorskiego informuje o projekcie programu polityki zdrowotnej pn. „ Regionalny Program Zdrowotny – moduł Rehabilitacja kardiologiczna”
Do projektu gminy i powiaty województwa pomorskiego mogą zgłaszać ewentualne sugestie, wnioski i uwagi, w terminie do 10 dni od daty opublikowania, (tj. od dnia 30 października 2017r.) ww. projektu programu polityki zdrowotnej, na adres
e-mail: j.wierzbicka@pomorskie.eu, a.stecz@pomorskie.eu

Projekt „ Regionalnego Programu Zdrowotnego – moduł Rehabilitacja kardiologiczna” 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.