Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konkurs „Zdrowy Samorząd” w województwie pomorskim

Konkurs „Zdrowy Samorząd” w województwie pomorskim

"Pomorskie dla Zdrowia"

Do redakcji wpłynęło ponad 160 zgłoszeń z 60 samorządów. Spośród zgłoszeń wybrano 30 nominowanych samorządów. Wśród nominowanych są jednostki samorządu terytorialnego z naszego województwa:

 1. Miasto Słupsk za realizację projektu „Zdrowie Mama i Ja” w tym realizację programów profilaktyki zdrowotnej jak: „Jakość narodzin – jakość życia”, „Karmienie piersią najlepsze dla matki i dziecka”, „Planowanie rodziny odpowiedzialnym rodzicielstwem”, „Zdrowe życie – dobre życie”, „Profilaktyka rozwojowej dysplazji stawów biodrowych u niemowląt”.
 2. Miasto Gdańsk za realizację:
  • 6,10,14 dla Zdrowia – Gdański program prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. W module przesiewowym udział biorą dzieci w wieku: 6, 10 i 14 lat. W module interwencyjnym uczestniczą dzieci spełniające kryteria włączenia (nadwaga, otyłość, niska sprawność krążeniowo-oddechowa) wraz z rodzinami.
  • Trzeci Wiek w Zdrowiu – Gdański Program Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Seniorów. Programem zostali objęci gdańszczanie w wieku 60+.
  • Kampania Społeczna DOM = Dziecko Ojciec Matka. Zostali nim objęci przyszli i obecni rodzice, dzieci, specjaliści zawodowo zaangażowani w pracę z rodziną.
 3. Miasto Sopot za realizację projektu pn. “Program wczesnego wykrywania czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych SOPKARD PLUS”, którego celem jest przeprowadzenie kompleksowych badań prowadzących do oceny stanu zdrowia sopockiej młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, tj. chorób niedokrwienia serca, zespół metaboliczny, przewlekła choroba nerek, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca.
 4. Województwo Pomorskie za realizację projektu „Pomorskie dla zdrowia”, którego Celem było upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka, promowanie zdrowego, bezpiecznego i aktywnego spędzania wolnego czasu na słońcu, rozwijanie postaw i zachowań prozdrowotnych oraz kształtowanie zdrowego stylu życia.
 5. Powiat Tczewski za realizację:
  • Recepta na raka – program wczesnego wykrywania raka płuc wśród mieszkańców powiatu tczewskiego, zw. Receptą na raka. Badaniami objęci zostali mieszkańcy w wieku 55-80 lat, którzy palą od co najmniej 30 lat przynajmniej jedną paczkę papierosów dziennie lub palili w przeszłości i rzucili palenie nie wcześniej niż 15 lat temu, bez wcześniejszych objawów choroby nowotworowej; Z kolei edukacją mającą na celu wzrost świadomości na temat szkodliwości palenia tytoniu objęto też młodzież szkolną.
  • Powiatowy Program Zwalczania Otyłości i Nadwagi „Czas na zdrowie”, zw. Czas na zdrowie. Program obejmował terapię otyłości (mieszkańcy powiatu z otyłością w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej deklarujący chęć uczestnictwa w diagnostyce, poradnictwie i zajęciach fizycznych) oraz zajęcia i spotkania promujące zdrowy styl życia.
  • Powiatowy Festiwal Zdrowia.

Laureaci wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną konkursu, jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników RynekZdrowia.pl i PortalSamorzadowy.pl. Każdy może tutaj oddać głos “za” lub “przeciw” każdemu z nominowanych działań i programów profilaktycznych.

Głosowanie potrwa do 1 marca (do godz. 12)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.