Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/874d67b2-bec0-4696-9537-9cb225619b7f-scaled.jpg KONKURS „Rozwój turystyki i krajoznawstwa województwa pomorskiego w roku 2018″

KONKURS „Rozwój turystyki i krajoznawstwa województwa pomorskiego w roku 2018″

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert pod nazwą: „Rozwój turystyki i krajoznawstwa w województwie pomorskim w roku 2018″

Warunkiem przystąpienia do niniejszego konkursu jest złożenie oferty konkursowej za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz w formie papierowej, w postaci wydruku oferty wypełnionej we wskazanym wyżej serwisie.

Złożenie oferty odbywa się w wybranej formie albo elektronicznej albo papierowej i będzie traktowane jako brak złożenia oferty!

Termin składania ofert (w obydwu formach – zarówno elektronicznej, jak i papierowej) upływa 19 lutego 2018 r., o godzinie 15.45

Oferty w formie papierowej należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS „Rozwój turystyki i krajoznawstwa województwa pomorskiego w roku 2018″ – NIE OTWIERAĆ!”

– bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45

lub

– bezpośrednio w sekretariacie Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, ul. Długi Targ 1-7, 80-928 Gdańsk, w godzinach 7.45-15.45

lub

– wysłać pocztą na adres korespondencyjny: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Turystyki, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk.

O zachowaniu terminu złożenia oferty w formie papierowej decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Oferty w formie papierowej przesyłane za pośrednictwem poczty muszą wpłynąć do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przed upływem wskazanego wyżej terminu.

 Na kopertach zawierających oferty w formie papierowej należy

Do pobrania:

  1. Uchwała Zarządu Województwa Pomorskiego nr 56/299/18 o ogłoszeniu konkursu
  2. Załącznik nr 1 do uchwały – treść ogłoszenia otwartego konkursu ofert  na rok 2018
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.