Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Konkurs ofert na realizację zadania Samorządu Województwa Pomorskiego w roku 2020 w zakresie pomocy społecznej [OGŁOSZENIE]

Zdjęcie poglądowe.

 

Jakie są cele zadania ?

Celem zadania jest pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
W ramach zadania wspierane będą działania polegające na inspirowaniu i promowaniu nowych rozwiązań w zakresie pomocy społecznej prowadzących do łagodzenia skutków ubóstwa oraz wspieranie programów o charakterze ponadlokalnym na rzecz wyjścia z trudnych sytuacji życiowych tych osób.

 

Ile wynosi dofinansowanie ?

Na realizację zadania w roku 2020 Zarząd Województwa Pomorskiego przeznaczył kwotę 185 000 zł, przy czym wnioskowana kwota dotacji nie może przekroczyć 40 000 zł. Zlecenie wykonania zadań publicznych ma formę wsparcia.

 

Do kiedy można złożyć ofertę ?

Ofertę należy złożyć elektronicznie w systemie Witkac.pl – do 13 lutego 2020 r. do godz. 15.45 oraz w formie papierowej – do 14 lutego 2020 r. do godz. 15:45 (wygenerowaną w systemie Witkac.pl, wydrukowaną i podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta) bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej lub wysłać pocztą. W przypadku wysłania pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 

Szczegółowe informacje

Dokładnych informacji udzielają pracownicy:
– Tamara von Wiecka-Olszewska, tel. 58 32 68 897, t.vonwiecka@pomorskie.eu
– Jarosław Rutkowski, tel. 58 32 68 894, j.rutkowski@pomorskie.eu
– Agata Chrul, tel. 58 32 68 572, a.chrul@pomorskie.eu

 

Załączniki:

  1. Uchwała 76/114/20
  2. zał. 1 ogłoszenie
  3. karta oceny
  4. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego (pdf)
  5. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego (doc)