Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Konkurs ofert na realizację zadania samorządu województwa pomorskiego w 2020 roku w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

Fot. ©Depositphotos/Zerbor

Zarząd Województwa Pomorskiego, Uchwałą Nr 91/116/20 z dnia 28 stycznia 2020 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań samorządu województwa pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów".

 

ZWP ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania Województwa Pomorskiego w roku 2020 w sferze zadań publicznych obejmujących działalność pożytku publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Upowszechnianie i promowanie polityki senioralnej oraz działalności seniorów”.

 

 

Załączniki:

  1. Uchwała 91/116/20
  2. zał. 1 ogłoszenie
  3. karta oceny
  4. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego (pdf)
  5. zał. 2 oferta realizacji zadania publicznego (doc)