Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/ogloszenia-i-komunikaty.png Baner ogłoszenia i komunikaty

Konkurs na wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w 2021 roku

08.12.2020
BMG

BMG
08.12.2020

 

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego zadań publicznych województwa pomorskiego obejmujących wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej pod nazwą: „Wspieranie realizacji imprez sportowych w województwie pomorskim w roku 2021”.

 

Celem konkursu jest upowszechnianie sportu poprzez wspieranie organizacji imprez sportowych, konkursów, plebiscytów, szkoleń i konferencji o zasięgu ponadlokalnym, w tym międzynarodowym, w tym również poprzez zakup sprzętu sportowego. Termin składania ofert upływa 31 grudnia 2020 r. o godz. 15.45.

Dotacja na wsparcie organizacji danej imprezy sportowej nie może przekroczyć 10 tysięcy złotych.

Zobacz: Załącznik ogłoszenie IMPREZY 2021

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.