Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Konkurs na dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Konkurs na dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

Leżące na biurku segregatory z aplikacjami i grantami, kalkulator, długopis

Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie pod rządami dotychczasowego dyrektora będzie działać do końca tego półrocza. Spróbuj swoich sił w konkursie na dyrektora muzeum.

 

Kadencja Tomasza Siemińskiego na stanowisku dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie upływa 30 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Pomorskiego postanowił wyłonić kandydata na stanowisko dyrektora muzeum w drodze konkursu, który będzie pełnić swoją funkcję od 3 do 7 lat. 

 

 Oferty w zaklejonej kopercie z napisem „Nie otwierać – konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie”, podanym imieniem i nazwiskiem, adresem korespondencyjnym oraz numerem telefonu należy

 • przesyłać na adres:
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
  Departament Kultury
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
 • lub dostarczyć osobiście:
  UMWP Departament Kultury, sekretariat
  Długi Targ 8/10
  Gdańsk

 

Oferty muszą wpłynąć do 21 marca 2018 roku do godziny 15.45. Uwaga dotycząca ofert nadsyłanych pocztą: nie decyduje data stempla pocztowego!

 

Zobacz: Uchwała nr 130/304/18 Zarządu Województwa Pomorskiego z 13 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Zachodniokaszubskiego w Bytowie

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.