Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Konkurs grantowy na wsparcie III sektora w województwie pomorskim

Konkurs grantowy na wsparcie III sektora w województwie pomorskim

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie do 8 000 złotych na realizację zadań w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz III sektora oraz wspieranie działalności powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowych.

 

Stymulowanie powstawania oraz wzmacniania sieciowych struktur organizacji pozarządowych świadczących usługi na rzecz sektora pozarządowego w postaci wspierania prowadzenia powiatowych Centrów Wsparcia działających na terenie województwa pomorskiego to zadanie, które Samorząd Województwa Pomorskiego zlecił do realizacji Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji pozarządowych.

Zadanie ma na celu wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego poprzez wsparcie infrastrukturalne i merytoryczne ich działalności.

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające osobowość prawną do aplikowania o środki w ramach konkursu.

Dofinansowanie można przeznaczyć na wspieranie działalności istniejącego lub powstanie nowego powiatowego Centrum Organizacji Pozarządowy na obszarze powiatów, w których nie ma sfederowanych struktur wsparcia dla lokalnych NGO, tj. powiatów: bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, malborskiego, nowodworskiego, puckiego, starogardzkiego, sztumskiego, wejherowskiego oraz miasta Gdynia.

Konkurs ogłoszony został w ramach Funduszu Akumulator Społeczny.

Nabór wniosków: od 21 sierpnia do 20 września 2018 roku
Projekty mogą być realizowane w okresie od 25 września do 15 grudnia 2018 roku

Informacje o konkursie zamieszczone są na:

Dodatkowe informacje na temat konkursu grantowego można uzyskać u:

Organizatora – Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych
ul. Jeziorna 2/33, 83-300 Kartuzy, biuro@cop.pomorskie.pl, tel. 666 812 944

Partnera – w imieniu Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY – Fundacja Pokolenia
ul. Obr. Westerplatte 6, 83-110 Tczew, akumulatorspoleczny@fundacjapokolenia.pl, tel. 791 939 395