Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/05/okragly-stol-hala-stulecia-gr2.webp Konkretne propozycje z Pomorza, jak pomagać uchodźcom. Okrągły stół we Wrocławiu

Konkretne propozycje z Pomorza, jak pomagać uchodźcom. Okrągły stół we Wrocławiu

fot. wroclaw.pl
09.05.2022
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
AUTOR
Aleksander Olszak
Aleksander
Olszak
09.05.2022

Przedstawiciele samorządów, rządu, organizacji pozarządowych, biznesu oraz społeczności ukraińskiej rozmawiają przy Samorządowym Okrągłym Stole we wrocławskiej Hali Stulecia o rozwiązaniach systemowych, które mają wesprzeć pomoc oferowaną uchodźcom z Ukrainy.

Delegacji z Pomorza przewodniczył Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego. Oprócz przedstawicieli UMWP uczestniczyli w niej przedstawiciele aglomeracji Trójmiejskiej, Pucka i powiatu sztumskiego.

Okrągły stół nad Odrą

Mija już kolejny miesiąc konfliktu na Ukrainie. Do Polski przybyło kilka milionów uchodźców. Polskie społeczeństwo jako pierwsze zaczęło pomagać. Ale entuzjazm i chęć pomocy nie wystarczą.

– Zryw obywateli, organizacji pozarządowych i samorządów pomógł nam przyjąć miliony uchodźców, którzy uciekli przed wojną do naszego kraju. Teraz jest czas na myślenie o rozwiązaniach systemowych – mówił Jacek Surtyk, prezydent Wrocławia.

I dlatego właśnie do Wrocławia zjechali przedstawiciele samorządów, rządu, NGO, biznesu i społeczności ukraińskiej. Wspólnie poszukiwali rozwiązań i rekomendacji w różnych obszarach, które mogłyby być uwzględnione w uchwałach i wprowadzone do polskiego prawodawstwa.

 

Fot. wroclaw.pl

Propozycje z Pomorza

Podczas pierwszego dnia uczestnicy okrągłego stołu pracowali przy tzw. podstolikach. Pomorska delegacja włączyła się w prace związane z finansami, podziałem zadań i legislacją.

– Opracowaliśmy dwie rekomendacje. Pierwsza dotyczy zmian w przepisach kompetencyjnych ustaw samorządowych, a druga zmian kompetencji samorządów zapisanych w tzw. specustawie ukraińskiej – informuje Agnieszka Zabłocka, zastępca dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej UMWP. – Nasz najważniejszy postulat zawarty w pierwszej rekomendacji dotyczy istotnego wzmocnienia kompetencji samorządu województwa w obszarze wsparcia imigrantów na poziomie regionalnym. Chodzi w szczególności o rynek pracy, pomocy społecznej oraz edukacji, w tym międzykulturowej, budującej świadomość społeczeństwa o cudzoziemcach – wyjaśnia Zabłocka.

Druga rekomendacja dotyczy możliwości rozszerzenia kompetencji jednostek samorządu terytorialnego o zadania związane ze wspieraniem emigrantów.

– Proponujemy zobowiązanie samorządów do przygotowania strategii integracji imigrantów i wpisanie tego do strategii rozwoju województw czy gmin – dodaje.

Spotkanie we Wrocławiu zakończy się przyjęciem białej księgi.

Biała księga rekomendacji

Wypracowane propozycje zostaną zapisane w białej księdze.

– Całość stanowić może założenia dla polityki integracyjnej, opierającej się na zasadach włączenia społecznego uchodźców i migrantów, integracji, a nie asymilacji oraz sprawiedliwości społecznej tak, by Polacy nie czuli się wykluczeni z pomocy i nie rodziły się konflikty wokół uprzywilejowania Ukraińców – mówi Marta Siciarek, koordynator regionalnej polityki imigracyjnej UMWP.

Jedną z rekomendacji będzie również przygotowanie specjalnej kampanii społecznej, która będzie takie potencjalne napięcia łagodzić.

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.