Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Stypendyści
Konferencja regionalna w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej”

Konferencja regionalna w ramach projektu pn. „Pomorski program pomocy stypendialnej”

Gala stypendialna

18 grudnia 2017 r. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego zaprasza na konferencję, podczas której zostaną wręczone stypendia na rok szkolny 2017/2018 oraz wyróżnienia 62 najzdolniejszym stypendystom roku szkolnego 2016/2017. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10.00 w gmachu Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku (ul. Ołowianka 1).

Program konferencji:

I część 10.00 –  12.30:

  • stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego  przyznawane zawodnikom osiągającym wysokie wyniki sportowe na rok 2018
  • stypendia i nagrody finansowane z budżetu województwa  przyznawane uczniom będącym laureatami lub finalistami konkursów oraz olimpiad przedmiotowych
  • stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane uczniom uzdolnionym, w szczególności w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych, informatycznych i języków obcych

II część 13.00 – 14.30:

  • stypendia finansowane ze środków europejskich przyznawane uczniom uzdolnionym w zakresie przedmiotów zawodowych
Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.