Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 28 września 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 28 września 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 28 września 2017 r.

XV posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku odbyło się w dn. 28 września 2017 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. Opiekuńcza rola szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami rozwojowymi i uczniów z rodzin niedostosowanych społecznie.
 6. Przyjęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej  w szkołach.
 7. Zatrudnianie obcokrajowców w województwie pomorskim i przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
 8. Mapa organizacji pozarządowych w województwie pomorskim obrazująca aktywność obywatelską w poszczególnych powiatach – przyjęcie stanowiska w tej sprawie.
 9. Przyjęcie informacji nt. działań związanych z usuwaniem skutków nawałnicy w województwie pomorskim.
 10. Sprawy organizacyjne.                              
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przyjęto stanowisko WRDS w sprawie funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach oraz opinię w sprawie zatrudniania obcokrajowców w województwie pomorskim (aktualizacja opinii z dn. 31 stycznia br.). Przyjęto także opinię dot. aktywności obywatelskiej w oparciu o analizę działalności organizacji pozarządowych w województwie pomorskim.