Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 23 lutego 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 23 lutego 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 23 lutego 2017 r.

X posiedzenie plenarne WRDS odbyło się w siedzibie PKP SKM w Gdyni, z następujacym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
  4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
  5. Dostępność komunikacyjna regionu. Kierunki rozwoju Szybkiej Kolei Miejskiej i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.
  6. Bezpieczeństwo obywateli w przestrzeni publicznej.
  7. Powołanie zespołu roboczego ds. ochrony zdrowia – uchwała Nr 8.
  8. Zmiany w składzie zespołów roboczych – uchwała nr 9.                                                          
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie posiedzenia. 

Przyjęto dwie uchwały: Nr 8 w sprawie powołania zespołu ds. ochrony zdrowia i Nr 9 – zmiany w składzie zespołów. Dyskutowano nt. oceny dostępności komunikacji w regionie – prezentacje UMWP i SKM, oraz nt. bezpieczeństwa obywateli w przestrzeni publicznej – prezentacja KW Policji w Gdańsku.