Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat z posiedzenia 23 listopada 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 23 listopada 2017 r.

Komunikat z posiedzenia 23 listopada 2017 r.

XVII posiedzenie plenarne WRDS w Gdańsku odbyło się 23 listopada 2017 r. z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2018.
 6. Gospodarka województwa pomorskiego – bariery wzrostu i rozwoju:
  1. Dyr. Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku
  2. Dyr. Departamentu Rozwoju Gospodarczego UMWP
 7. Sprawy organizacyjne:
  1. Propozycje do planu pracy na 2018 r.                               
 8. Wolne wnioski.
 9. Zakończenie posiedzenia.

Przyjęto opinię w sprawie Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 oraz stanowisko w sprawie barier rozwoju i wzrostu gospodarki województwa pomorskiego.