Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 31.05.2019 roku

Komunikat Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 31.05.2019 roku

Komunikat Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 31.05.2019 roku

Komunikat Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 31.05.2019 roku

W dniu wczorajszym Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku, po raz kolejny, zasygnalizowała swój niepokój związany z prowadzonymi działaniami w kierunku przejęcia Grupy LOTOS przez PKN ORLEN. W przygotowanym projekcie oficjalnego stanowiska WRDS ponownie zwrócono uwagę na brak rzetelnej i pełnej informacji o skutkach połączenia obu firm dla naszego regionu, zarówno w aspekcie społecznym, jak i gospodarczym. Uznając za konieczne i uzasadnione pozyskanie niezbędnych informacji, umożliwiających wypracowanie obiektywnej opinii na powyższy temat, Prezydium WRDS zwracało się do kompetentnych przedstawicieli Rządu oraz zarządów Grupy LOTOS i PKN ORLEN. Otrzymywane dotychczas informacje członkowie WRDS oceniali jako niewystarczające. Podczas posiedzenia obecni przedstawiciele Grupy LOTOS i PKN ORLEN wyjaśnili, że brak informacji nie jest wynikiem złej woli, lecz wymogiem poufności wynikającej z przepisów prawa. Nie mniej jednak odpowiedzieli na szereg istotnych pytań, które wyjaśniły pewne wątpliwości. Przedstawiciele Grupy Orlen oświadczyli m.in., że:

Grupa Orlen jest zainteresowana zakupem pakietu akcji Grupy Lotos co ma umożliwić koordynację działań produkcyjnych i handlowych obu podmiotów. Nie jest rozważana inkorporacja obu Grup Kapitałowych w wyniku której Lotos przestał by istnieć jako samodzielny byt prawny. Nie przewiduje się ograniczenia zatrudnienia w Grupie Lotos ani zmiany miejsca rozliczeń podatkowych.

W związku z powyższym oraz pismem Prezesa Zarządu PKN ORLEN pana Daniela Obajtka, adresowanym na ręce przewodniczącego WRDS w Gdańsku, zapraszającym na spotkanie w Gdańsku w dniu 25 czerwca, projekt stanowiska, w przygotowanej wersji, nie został poddany pod głosowanie.
 

 

Sekretarz WRDS w Gdańsku
Włodzimierz Szordykowski