Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 28 czerwca 2018 r.

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 28 czerwca 2018 r.

Komunikat o posiedzeniu plenarnym w dniu 28 czerwca 2018 r.

W dniu 28 czerwca w Sali Herbowej UMWP (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27) odbędzie się XXIV posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 5. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 6. Ocena opieki nad kobietami ciężarnymi oraz sytuacja w zakresie położnictwa i izb porodowych w województwie pomorskim (w tym kwestie znieczuleń i tzw. cięć cesarskich) – projekt stanowiska przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 7. Coroczna ocena funkcjonowania szpitali powiatowych i otwartej służby zdrowia – projekt stanowiska przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 8. Ocena funkcjonowania Podstawowej Opieki Zdrowotnej w województwie pomorskim – projekt stanowiska przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 9. Ocena bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa pomorskiego w świetle reformy Państwowego Ratownictwa Medycznego – projekt stanowiska przedstawi pan Jerzy Karpiński, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 10.  Sprawy wniesione.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zakończenie posiedzenia.