Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia plenarnego w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia plenarnego w dniu 29 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia plenarnego w dniu 29 czerwca 2017 r.

Czternaste posiedzenie plenarne Wojewodzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku odbędzie się 29 czerwca 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Herbowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego (Gdańsk, ul. Okopowa 21/27).

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia.
 4. Informacja na temat prac między posiedzeniami.
 5. Aktualny stan pomorskiej służby zdrowia w województwie pomorskim.
 6. Informacja o przebiegu zmian w służbie zdrowia, jako skutku restrukturyzacji szpitali podległych Województwu Pomorskiemu.
 7. Przyjęcie stanowiska w sprawie aktualnego stanu pomorskiej służby zdrowia.
 8. System organizacyjny i zasady funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
 9. Przyjęcie stanowiska w sprawie funkcjonowania gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.
 10. Informacja zespołu ds. społecznych o dzialaniach dotyczących opinii w sprawie przebiegu wdrażania reformy systemu oświatowego w kraju i województwie pomorskim.
 11. Sprawy organizacyjne:
  • zmiana w składzie zespołu roboczego ds. bezpieczeństwa – uchwała nr 11.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zakończenie posiedzenia.