Edukacja i sport
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2022/07/IMG_20220727_092704.jpg Kolejne wsparcie dla pomorskich przedszkoli. Unijne dotacje dla Osieka i Skórcza

Kolejne wsparcie dla pomorskich przedszkoli. Unijne dotacje dla Osieka i Skórcza

Marszałkowie Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski z samorządowcami z Osieka i Skórcza. Fot. Marcin Szumny
27.07.2022
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
27.07.2022

Dzięki unijnemu dofinansowaniu w gminach Osiek i Skórcz powstaną nowe miejsca w przedszkolach. Maluchy będą tam miały zapewnioną nie tylko specjalistyczną opiekę, ale i szeroką ofertę edukacyjną oraz możliwość spędzania czasu z rówieśnikami. Ze wsparcia skorzysta ponad 180 dzieci, jak również ich nauczyciele i rodzice.

Umowy z samorządowcami 27 lipca 2022 r. podpisali marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski.

Na co przeznaczone zostaną dotacje?

W Osieku do marca 2023 r. realizowany będzie projekt „Mali odkrywcy”, w ramach którego utworzone zostaną dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego. Dzieci będą tam mogły skorzystać m.in. z zajęć matematyczno-przyrodniczych i naukowo-technicznych, gimnastyki korekcyjnej oraz logopedii. Dodatkowo, prowadzone będą szkolenia podnoszące kompetencje nauczycieli, a także konsultacje psychologiczne.

Wartość tego projektu wynosi ponad 770,7 tys. zł, a kwota dofinansowania unijnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 to 655,1 tys. zł

Wręczenie symbolicznego czeku z informacją o dofinansowaniu dla gminy Osiek. Od lewej: marszałek Mieczysław Struk, wójt Osieka Janusz Kaczyński i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Fot. Marcin Szumny

Natomiast w Skórczu do marca 2023 r. w partnerstwie z Centrum Edukacyjnym Idea realizowany będzie projekt „Nowa jakość edukacji przedszkolnej w Mieście Skórcz”. Dodatkowe miejsca wychowania przedszkolnego zostaną utworzone po zakończeniu prace adaptacyjnych i doposażeniu placówki.

Realizowane tam będą zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się u dzieci, zajęcia matematyczno-przyrodnicze czy matematyczno-logiczne, a także podstawy programowania i robotyki. Poza tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mogły skorzystać ze wsparcia terapeutycznego, m.in. logopedii, arteterapia z terapią zajęciową, zajęć psychologicznych i gimnastyki korekcyjnej. Wsparcie otrzymają też nauczyciele, w tym poprzez przygotowanie ich do korzystania z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartość tego projektu wynosi 1,45 mln zł, a kwota dofinansowania unijnego z RPO WP 2014-2020 to ponad 1,23 mln zł.

Wręczenie symbolicznego czeku z informacją o dofinansowaniu dla gminy miejskiej Skórcz. Od lewej: marszałek Mieczysław Struk, burmistrz Skórcza Janusz Kosecki, skarbnik Krystyna Bogulska i wicemarszałek Wiesław Byczkowski. Fot. Marcin Szumny

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.