Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/09/380916574_1018271746037159_6333870798940622483_n-1.jpg Kolejne porozumienie podpisane. Środkowe Pomorze też już ma swój ZPT

Kolejne porozumienie podpisane. Środkowe Pomorze też już ma swój ZPT

Fot. materiał prasowy UMWP
20.09.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
20.09.2023

Dzięki Zintegrowanemu Porozumieniu Terytorialnemu strategiczne projekty z obszaru Środkowego Pomorza będą mogły liczyć na preferencje w konkursach o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach FEP 2021-2027. Dokument w tej sprawie został podpisany 20 września 2023 r. w Kępicach.

W uroczystości zorganizowanej w siedzibie Urzędu Miasta w Kępicach wzięli udział wicemarszałek województwa pomorskiego Wiesław Byczkowski oraz Magdalena Majewska, burmistrz Kępic, a zarazem liderka Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze.

Czym są ZPT?

Przypomnijmy, że Zintegrowane Porozumienia Terytorialne są autorskim pomysłem wypracowanym na Pomorzu. Ich istotą jest partnerskie działanie, tzn. wspólne uzgadnianie, a następnie realizacja przedsięwzięć o znaczeniu regionalnym i ponadlokalnym, które poprawią jakość życia mieszkańców naszego regionu. Projekty te powinny się wpisywać w cele strategii rozwoju województwa oraz strategii terytorialnej danego partnerstwa.

Podpisanie porozumienia powoduje, iż wspomniane projekty otrzymają preferencje punktowe, które w istotny sposób zwiększą ich szanse na uzyskanie dofinansowania w ramach konkursów z programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

Co dzięki ZPT zyska Środkowe Pomorze?

W przypadku Środkowego Pomorza w ramach ZPT znalazło się sześć pakietów przedsięwzięć. Dotyczą one termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Kępicach, Koczale, Gałąźni Wielkiej, Wierszynie, Jezierzu, Kołczygłówkach, Szczytnie, Rzeczenicy, Tuchomiu, Czarnem, Bińczu i Raciniewie. To również projekty z zakresu zagospodarowania wód opadowych i budowy błękitno-zielonej infrastruktury z Miastka i Tuchomia czy też wspierania dostępu do wody w Kępicach, Cetyniu i Starkowie. Uwagę zwracają też inwestycje w Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, modernizacja węzła integracyjnego w Kępicach, rozbudowa dróg rowerowych w Miastku oraz zakupy taboru, które odpowiedzą na zdiagnozowaną barierę rozwojową tej części województwa pomorskiego, jaką jest wykluczenie transportowe. Partnerstwo Środkowego Pomorza zamierza również zrealizować projekty z obszaru kultury modernizując salę widowiskowo-kinową w Miastku, inwestując w świetlice wiejskie w Warcinie oraz Trzebiatkowej.

– Wspomniane przedsięwzięcia zaowocują wymiernymi efektami w postaci: zmodernizowanych energetycznie budynków, zwiększenia pojemności obiektów małej retencji, wsparcia rozwoju punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych czy też stacji uzdatniania wody. Dzięki zakupionym pojazdom wielu, wykluczonych transportowo mieszkańców Środkowego Pomorza, uzyska dostęp do publicznego transportu zbiorowego, zaś wsparcie obszaru kultury zaowocuje rozszerzeniem oferty kulturalnej, z której skorzysta wielu odbiorców – zaznacza wicemarszałek Wiesław Byczkowski.

Łączna wartość tych przedsięwzięć to ponad 80 mln zł, a wartość ich potencjalnego dofinansowania ze środków FEP 2021-2027 to 56 mln zł.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.