Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/db9d21c0-d1af-4b59-b31d-d969003360ce.jpg Zgłoszenia przyjmujemy tylko do godz. 15.45! W konkursie fotograficznym z okazji Dnia Krajobrazu możesz wygrać 700, 500 lub 300 zł

Zgłoszenia przyjmujemy tylko do godz. 15.45! W konkursie fotograficznym z okazji Dnia Krajobrazu możesz wygrać 700, 500 lub 300 zł

Pola na Kaszubach

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił konkurs fotograficzny „Krajobrazy !Pomorskie" dla wszystkich miłośników naszego województwa i jego przyrody. Zdjęcia można przesyłać do 9 listopada 2017 r.

 

Sprawdź warunki udziału w konkursie.

 

Krajobraz przyrody i kultury w fotografii

Zbliżają się obchody Dnia Krajobrazu, podczas którego będzie można wziąć udział w spacerach z przewodnikami organizowanymi przez pracowników parków krajobrazowych. Spacery i towarzyszący im rajd rowerowy zaczną się w październiku, a zdjęcia przedstawiające krajobraz województwa pomorskiego można zgłaszać już dziś.

Krajobraz naszego województwa jest unikatowy w skali kraju – to piękne lasy i jeziora, ale także wzgórza morenowe oraz malownicze, morskie plaże. Na terenie województwa znajduje się 9 parków krajobrazowych i 2 parki narodowe (Słowiński Park Narodowy oraz Bory Tucholskie). Jednak nie tylko przyroda może stać się tematem zgłaszanych do konkursu zdjęć – krajobraz to także pejzaż o charakterze kulturowym, który zmieniał się pod wpływem działalności człowieka. A takich miejsc na Pomorzu nie brakuje.

 

 

Terminy i warunki uczestnictwa

Zdjęcia należy przesyłać lub dostarczyć osobiście do 9 listopada 2017 r. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Departament Środowiska i Rolnictwa, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk z dopiskiem „Konkurs fotograficzny Krajobrazy !Pomorskie”. Prace konkursowe powinny być dostarczone w postaci odbitek na papierze fotograficznym o wymiarach 20 x 30 cm oraz na płycie CD lub DVD w postaci plików JPEG (minimalna wielkość obrazu to 2395 x 3508 pikseli).

Najlepsze prace konkursowe zostaną zamieszczone na stronie internetowej urzędu oraz będą wykorzystywane w formie wystaw podczas różnych wydarzeń związanych z ochroną przyrody i dziedzictwa kulturowego województwa pomorskiego. Zostaną przyznane 3 nagrody główne oraz wyróżnienie:

  • I miejsce – 700 zł brutto,
  • II miejsce – 600 zł brutto,
  • III miejsce – 500 zł brutto,
  • wyróżnienie – 300 zł brutto.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 21 dni od dnia upływu terminu nadsyłania fotografii. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej pomorskie.eu oraz pomorskieparki.pl, a zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.

Zobacz: regulamin konkursu fotograficznego Krajobrazy !Pomorskie

Pobierz: karta zgłoszeniowa, karta zgłoszenia dla osoby niepełnoletniej

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.