Praca
Kobiety w biznesie. Co zmieniła pandemia? [RAPORT]

Kobiety w biznesie. Co zmieniła pandemia? [RAPORT]

Fot. Jan Baborak / unsplash.com

Ponad 7 na 10 kobiet pracujących w biznesie w Polsce uważa, że pandemia wywarła negatywny wpływ na ich życie, przez co obawiają się o dalszy rozwój kariery. Większość z nich pracuje zdalnie zamiast w biurze. Mają jeszcze więcej obowiązków domowych niż przed epidemią COVID-19, a do tego mniej czasu dla siebie. Co w zawodowym życiu kobiet zmieniła pandemia?

Raport „Wpływ pandemii na perspektywy rozwoju zawodowego kobiet w biznesie” przygotowała firma Deloitte. Badanie przeprowadzono na grupie kobiet z całego świata, zatrudnionych w różnych branżach, pracujących na pełen, lub prawie pełen etat i zajmujących stanowiska od specjalistki do prezeski. Odpowiedzi udzieliło także ponad 300 Polek, reprezentujących małe, średnie i duże firmy z różnych sektorów.

Zaburzenie równowagi między pracą a domem

Aż 76 proc. Polek jest zdania, że pandemia wywarła negatywny wpływ na ich życie (na świecie podobnego zdania jest 82 proc. kobiet). Ponadto trzy czwarte kobiet obawia się o dalszy rozwój kariery zawodowej. Epidemia koronawirusa przyniosła kobietom pracującym zawodowo zaburzenie równowagi między pracą a życiem prywatnym. 86 proc. Polek pracujących w pełnym lub prawie pełnym etacie w różnych branżach ocenia, że zmiany wywołane pandemią miały negatywny wpływ na ich samopoczucie psychiczne, a 79 proc. deklaruje, że także na zdrowie fizyczne.

Z biura do domu

Prawie 80 proc. badanych Polek pracuje w biurze rzadziej niż kiedyś. Pandemia nasiliła tradycyjne obciążenie kobiet pracą na dwóch etatach: służbowym i prywatnym. Aż 67 proc. respondentek zadeklarowało, że jednocześnie intensywnie zajmuje się osobami bliskimi, wykonując co najmniej trzy czwarte związanych z tym obowiązków.

Element dekoracyjny

Oprac. Deloitte.

Dodatkowo panie wskazywały wzrost obciążenia pracą zawodową (73 proc. Polek, podczas gdy w skali globalnej takie obciążenie odczuwa jedna trzecia zapytanych). Kobiety oceniają, że mają dla siebie mniej czasu, więcej obowiązków domowych, a do tego połowa z nich przeznacza znaczną część czasu na pomoc dzieciom w nauce zdalnej. Te czynniki wpłynęły na pogorszenie się samopoczucia Polek, zarówno psychicznego jak i fizycznego.

Cały raport można przeczytać na stronie firmy doradczej Deloitte.

Pomorski kobiecy rynek pracy

Pandemia w znaczący stopniu wpłynęła także na kobiety w województwie pomorskim. Dane Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku za styczeń 2021 pokazały wzrost ogólnej stopy bezrobocia do poziomu 6,2 proc. (z 4,7 proc. w styczniu 2020 roku). A panie stanowią większość bezrobotnych w regionie.

Z kolei badania pierwszych trzech kwartałów poprzedniego roku pokazały też inne zmiany związane z rozwojem epidemii i wyhamowaniem gospodarczym kraju. W całym województwie odnotowano 1 proc. spadek aktywności zawodowej, przy czym wśród kobiet było to prawie 3 proc. Zmniejszył się też odsetek pracujących pań wśród pracujących ogółem – z 44,4 proc. do 43 proc. Kobiety coraz częściej stają się bierne zawodowo (takich pań tylko w II kwartale 2020 roku przybyło 10 tys. w całym regionie). Powodowane jest to w głównej mierze koniecznością sprawowania opieki nad osobami zależnymi. Pandemia wzmogła tę potrzebę, co przyczyniło się do rezygnacji kobiet z zatrudnienia i odkładania planów związanych z życiem zawodowym.

W roku 2021 sytuacja kobiet niewiele się zmieniła. Dlatego po raz kolejny organizowane są darmowe warsztaty i szkolenia dla pań, które pomogą im w rozwoju i znalezieniu pracy. To akcja Marzec na obcasach. Program i zapisy dostępne są na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.