Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
KM: Razem dla pasjonatów rowerów – deklaracja marszałków

KM: Razem dla pasjonatów rowerów – deklaracja marszałków

Mieszkańcy i turyści coraz chętniej stawiają na rower jako sposób spędzania wolnego czasu i rekreacji. Wraz z popytem, rosną jednak i ich oczekiwania.

Turystyka rowerowa staje się coraz ważniejszym elementem wizerunku turystycznego i oferty turystycznej nie tylko poszczególnych regionów, ale i całego kraju. Jednocześnie rosną oczekiwania klientów – mieszkańców i turystów. Rowerzyści poszukują komfortu, bezpieczeństwa, dostępności oraz odpowiedniego standardu oferowanych im usług, jak również profesjonalnej obsługi i kompleksowej informacji turystycznej

– podkreślał w czasie uroczystego podpisania deklaracji marszałek Jacek Krupa, zachęcając do poznania szerzej tegorocznej kampanii rowerowej “Małopolska na rowery”. 

Właśnie po to, by jak najlepiej rozwijać turystykę rowerową, województwa postanowiły ściślej ze sobą współpracować. Fundamentem tego jest podpisana w czasie Konwentu Marszałków deklarację. W jej preambule zawarto kwintesencję tej woli: „Marszałkowie Województw Rzeczypospolitej Polskiej deklarują nawiązanie współpracy, wymianę doświadczeń, wypracowanie wspólnych zasad i standardów oraz zintegrowanie działań na rzecz poprawy warunków oraz wspólnego rozwoju turystyki rowerowej w kraju”.

Jednym z zadań, którymi województwa zajmą się w pierwszej kolejności, jest współpraca w wypracowaniu propozycji jednolitego w skali kraju systemu numeracji i zasad oznakowania oraz certyfikacji lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych tras rowerowych. Marszałkowie zadeklarowali również, że podejmą starania m.in. w poprawie warunków przewożenia rowerów kolejami regionalnymi.  

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.