Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku pomaga już od 10 lat!

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku pomaga już od 10 lat!

Jubileusz 10-lecia Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku

W konferencji w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego uczesniczyli: Pan Paweł Orłowski – członek Zarządu Województwa Pomorskiego, Pani Hanna Zych-Cisoń – Wiceprzewodnicząca  Sejmiku Województwa Pomorskiego, Pani Katarzyna Weremko – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. ROPS na co dzień ściśle współpracuje z CIS w Gdańsku, podczas wydarzenia Pani Dyrektor Katarzyna Weremko odebrała specjalne podziękowania za współpracę dla ROPS.

Centrum Integracji Społecznej jest instytucją realizującą reintegrację zawodową i społeczną przez następujące usługi:

  • Kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu
  • Nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych
  • Naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub działalność gospodarczą
  • Uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnym

 

 

 

 

Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku zostało utworzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Status, nadany przez wojewodę pomorskiego, CIS otrzymało dnia 12.09.2008, decyzją nr 3/2008.

Obecnie CIS Gdańsk realizuje projekty:

  • GPS Gotowość Praca Samodzielność projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  • W dobrym kierunku – Podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno – zawodowej projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.