Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Jesteś  eksporterem – skorzystaj i złóż wniosek o dofinansowanie

Jesteś eksporterem – skorzystaj i złóż wniosek o dofinansowanie

Usługa Broker Zagraniczny
 

Usługa polega na dostarczaniu firmom specjalistycznych informacji o interesujących je rynkach zagranicznych, pomoc w nawiązaniu kontaktów biznesowych, a także organizację spotkań z potencjalnymi kontrahentami za granicą. Aktualna edycja dotyczy współpracy z partnerami ze  Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Skandynawii, Afryki oraz Indii. Zainteresowana tą usługą firma musi wskazać we wniosku jeden z wymienionych rynków.

„Warto podkreślić, że  usługa Brokera jest bezpłatna. Zainteresowana  firma będzie  zobowiązana do wpłaty kaucji zwrotnej w wysokości 30% kosztu usługi netto lub  złożenia zabezpieczenia dla realizacji umowy w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Czyli jest to  21 tys. zł  przy szacowanym koszcie usługi wynoszącym 70 tys. zł netto”mówi Joanna Wołczyk, główny specjalista w Agencji Rozwoju Pomorza. Firmy  zainteresowane współpracą na międzynarodowych rynkach  mogą deklarować  swój udział jeszcze tylko do 30 czerwca. więcej informacji można znaleźć na stronie projektu www.brokereksportowy.pl w zakładce usługa Broker zagraniczny – dodaje Wołczyk.

Podsumowanie  usługi brokera zagranicznego zrealizowanej  w 2019

W ubiegłorocznej edycji uczestniczyło 13 firm reprezentujących branże takie jak IT, motoryzacyjna, odzieżowa, spożywcza, oświetleniowa, kosmetyczna, offshore, budowlana, artykułów papierniczych oraz biżuterii. Efektem działań było blisko 60 spotkań biznesowych, które odbyły się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Kazachstanie, Norwegii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych. Więcej informacji i opinie

Granty Eksportowe

„Dodatkowo, pomorscy przedsiębiorcy poszukujący kontrahentów zagranicą  mogą ubiegać się o granty eksportowe, właśnie rusza czwarta edycja  konkursu.  Zachęcamy  do składania wniosków już od 29 czerwca, alokacja środków w tym naborze  wynosi ponad 3 mln pln. Informacje i regulamin konkursu  można znaleźć na stronie Agencji Rozwoju Pomorza”.mówi Emilia Drozd-  Kochanowicz, kierownik projektu Pomorski Broker Eksportowy.

 

Kto może wziąć udział w konkursie?

Firmy z sektora MSP posiadające siedzibę na terenie województwa pomorskiego, które nie uzyskały wsparcia w poprzednich konkursach grantowych, organizowanych w ramach projektu.

 

Ile oraz na co można przeznaczyć środki?

Granty można przeznaczyć na dofinansowanie udziału w międzynarodowych targach, wystawach, misjach gospodarczych oraz innych imprezach o charakterze promocyjnym jak również platformach cyfrowych stanowiących alternatywę dla tradycyjnych targów. Okres realizacji projektu nie może kończyć się później, niż w dniu 31 grudnia 2022 r. Maksymalne dofinansowanie dla pojedynczego projektu ustalono na poziomie 50% kwoty wydatków kwalifikowanych i wynosi do 40 tys. pln.

 

Granty eksportowe w liczbach

W trzech zrealizowanych konkursach grantowych pomorskie firmy  złożyły łącznie 534 wnioski na łączną kwotę 22.500 tys. pln Z czego dofinansowanie otrzymało  463 projekty.  Wypłacono już prawie  6.700 tys. pln

 

Kontakt dla mediów:

Emilia Drozd-Kochanowicz – kierownik projektu Pomorski Broker Eksportowy

tel. +48 58 32 33 201, emilia.drozd-kochanowicz@arp.gda.pl, www.brokereksportowy.pl

 

Projekt Pomorski Broker Eksportowy

Projekt „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność Eksportowa