Turystyka
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2024/01/molo.jpg Jakie są nastroje pomorskiej branży turystycznej? Przygotowany został specjalny raport

Jakie są nastroje pomorskiej branży turystycznej? Przygotowany został specjalny raport

Fot. ze zbiorów pomorskie.travel
31.08.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
31.08.2023

Prawie połowa przedsiębiorców prowadzących działalność w branży turystycznej w naszym regionie uważa, że sytuacja ich przedsiębiorstw jest bardzo dobra lub dobra. Pojawiają się jednak też negatywne oceny dotyczące obecnej sytuacji ekonomicznej w kraju, zmian w prawie oraz bezpieczeństwa w związku z trwającą wojną w Ukrainie.

Badanie wśród pomorskich przedsiębiorców zostało przygotowane przez Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Swoim zakresem objęło przyjęty umownie sezon zimowy trwający od października 2022 r. do marca 2023 r. W opracowaniu jest też kolejne badanie obejmujące sezon letni od kwietnia do września 2023 r.

– Raport opisuje sytuację bieżącą pomorskich przedsiębiorców branży turystycznej, nastroje na przyszłość, zachodzące i planowane zmiany w działalności – mówi Marta Chełkowska, dyrektorka Departamentu Turystyki UMPW. – Jednocześnie badanie ma być prostym sposobem dla branży turystycznej na zwrócenie uwagi samorządowi województwa pomorskiego na istotne dla niej kwestie, a co za tym idzie podejmowanie działań w odpowiedzi na obserwowane tendencje i zgłaszane problemy.

Co wynika z raportu?

Prawie połowa ankietowanych wskazała, że sytuacja ich przedsiębiorstw jest bardzo dobra lub dobra, jedynie co piąty uznał ją za złą lub bardzo złą. Tworzy to dość pozytywny obraz pomorskiej turystyki. Wskazuje na podnoszenie się branży z trudnych lat spowodowanych pandemią i zamrożeniem ruchu turystycznego.

Niezadowolenie wywołuje przede wszystkim ogólna sytuacja ekonomiczna w kraju. Najbardziej skrajne postrzeganie sytuacji mają przedstawiciele branży gastronomicznej oraz noclegowej. Związane jest to z wysokimi kosztami prowadzenia działalności i wysokimi cenami gazu oraz energii. Dla przedsiębiorców jest to szczególnie dotkliwe, ponieważ turyści poszukując oszczędności wśród wydatków rezygnują z wyjazdów lub organizują sobie wyżywienie we własnym zakresie.

Brak zadowolenia wywołują także ogólnie pojęte zmiany prawne oraz sytuacja bezpieczeństwa poza krajem i w kraju, zapewne związana z wojną w Ukrainie. Ta ostatnia może przekładać się na obawy turystów zagranicznych i niechęć do podróżowania do Polski. Pomorskie jest jednak województwem oddalonym od granicy z Ukrainą, więc nie powinno to budzić takich obaw wśród turystów krajowych.

A jakie są nastroje na przyszłość?

Pomorscy przedsiębiorcy mają umiarkowane nastroje dotyczące przyszłości swojej działalności w najbliższych latach. Co prawda można zauważyć wzrost pesymistycznych nastrojów, ale za wyjątkiem organizatorów turystyki. Organizatorzy mają bowiem wyraźnie lepsze prognozy, co może wiązać się z powrotem do podróży po czasie pandemii.

Ankietowani mogli się również wypowiedzieć w opcjonalnym pytaniu odnoszącym się do oczekiwań wobec samorządu województwa pomorskiego. Wskazali tam na potrzebę większej, sprawniejszej i wspólnej promocji krajowej i zagranicznej całego regionu oraz poszczególnych jego części. Poruszone zostały m.in. kwestie wsparcia finansowego oraz organizacji szkoleń, zarówno dla kadry turystycznej, jak i dla przedstawicieli samorządów, którzy powinni lepiej poznać lokalne i regionalne atrakcje turystyczne.

Raport dostępny jest na stronie internetowej: https://dt.pomorskie.eu/2023/08/21/raport-z-badan-nastrojow-pomorskiej-branzy-turystycznej-10-2022-03-2023/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.