Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Kuchnia
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/e9410c9d-5582-4fbd-a9c3-d48256ffdcf8.jpg Jaki będzie rynek pracy w 2018 roku? Ostatnie tegoroczne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Jaki będzie rynek pracy w 2018 roku? Ostatnie tegoroczne posiedzenie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Forum PORP

Promowanie przedsiębiorczości, lokalne potrzeby rynku pracy, wzmocnienie mobilności przestrzennej i zawodowej, kształcenie odpowiednich kadr dla gospodarki, aktywizacja osób bezrobotnych to główne zadania Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2018 r.

 

Podsumowanie mijającego roku na pomorskim rynku pracy oraz wyzwania na następny rok to główne tematy X posiedzenia Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. Członkowie rady spotkali się 12 grudnia po raz ostatni w tym roku, by porozmawiać o zrealizowanych zadaniach oraz ustalić harmonogram prac na pierwszy kwartał 2018 r.

 

Pomorski rynek pracy

Posiedzenie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji na pomorskim rynku pracy. Statystyki są optymistyczne: rekordowo niska stopa bezrobocia, stopniowy wzrost aktywności zawodowej Pomorzan, rozwój przedsiębiorczości i dobra koniunktura gospodarcza sprzyjają powstawaniu coraz większej liczby miejsc pracy. Jednakże niekorzystne zjawiska demograficzne i coraz mniejsza liczba rąk do pracy powodują problemy ze znalezieniem odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. – Patrząc na ogólnowojewódzkie statystyki możemy być zadowoleni – mówił wicemarszałek województwa pomorskiego Ryszard Świlski. – Jednakże musimy równie dużo uwagi poświęcić lokalnym potrzebom, zwłaszcza w kwestiach kształcenia odpowiednich kadr dla gospodarki – dodał wicemarszałek.

 

Sukcesy

W drugiej części spotkania rada oceniała sposób wydawania pieniędzy oraz gospodarkę środkami Funduszu Pracy na realizację zadań z zakresu aktywnej polityki rynku pracy w województwie pomorskim w 2016 r. Dzięki środkom Funduszu Pracy, w ubiegłym roku 69 tysięcy osób podjęło pracę, 11 tysięcy podniosło swoje kwalifikacje, a pracodawcy utworzyli niemal 14 tysięcy dofinansowanych nowych miejsc pracy.

 

Podsumowanie i plany na nowy rok

Podczas 10 posiedzeń, które odbyły się w ciągu pierwszego roku działalności tej kadencji PWRRP, rada podjęła 72 uchwały – z tego aż 64 dotyczyły opiniowania kierunków kształcenia zawodowego. Rada wyraziła również opinię o projekcie Regionalnego Planu na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2018. Kluczowe wyzwania planu to promowanie przedsiębiorczości, dostosowanie kwalifikacji i kompetencji do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie mobilności przestrzennej i zawodowej, zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów pracy oraz wzmocnienie działań wspierających instytucje rynku pracy. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowane zostało w lutym 2018 roku.

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.