Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Turystyka
Jak w wakacje będą wyglądały letnie kolonie i obozy? Specjalne warunki dla uczniów i dla organizatorów

Jak w wakacje będą wyglądały letnie kolonie i obozy? Specjalne warunki dla uczniów i dla organizatorów

Namiot i plecak w lesie

Uczeń nie wyjedzie na zorganizowany wypoczynek w wakacje, jeśli miał kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie lub podejrzewaną o zachorowanie na COVID-19. Jeśli dziecko rozchoruje się na kolonii czy obozie w ciągu 12 godzin musi być odebrane przez rodziców. W czasie pobytu w jednym pomieszczeniu mogą nocować najwyżej cztery osoby. Jakie jeszcze warunki muszą być spełnione?

 

Wspólne wytyczne dla organizatorów obozów i kolonii opracowało Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Inspektoratem Sanitarnym. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju.

 

Pojadą tylko zdrowi

W obozach i koloniach mogą uczestniczyć tylko zdrowi uczniowie. Rodzice lub opiekunowie będą musieli wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia i chorobach przewlekłych, na jakie cierpi ich dziecko. Co ważne, jeśli uczeń mieszkał lub miał kontakt z osobą skierowaną na 14-dniową kwarantannę lub taką, która była podejrzewana o zakażenie koronawirusem, to nie może wyjechać na wakacje. Rodzice muszą podać numer telefonu do szybkiego kontaktu, aby razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, odebrać je w ciągu 12 godzin.

 

Jak będzie wyglądać pobyt?

Uczestnicy wypoczynku mają być wyposażeni w indywidualne osłony nosa i ust podczas pobytu. Uczniowie nie będą mogli opuszczać obozu lub kolonii i zwiedzać. Natomiast dozwolone jest korzystanie z kąpielisk, boisk do gry czy pływalni. Organizacja zajęć, a także przebywanie na plażach i kąpieliskach muszą być zaplanowane w taki sposób, aby unikać bezpośredniego kontaktowania się poszczególnych grup lub kontaktu z osobami trzecimi. Sprzęt sportowy musi być regularnie dezynfekowany. Na każdego wypoczywającego ma przypadać minimum 4 m powierzchni zajęć i do spania. W jednym pokoju lub namiocie mogą nocować maksymalnie cztery osoby, a grupy nie mogą liczyć więcej niż od 12 (dzieci do 10. r. ż.) do 14 osób (dzieci powyżej 10. r. ż.). Kadra i uczestnicy wypoczynku są zobowiązani do regularnego i dokładnego mycia rąk wodą z mydłem oraz środkiem dezynfekcyjnym. Odwiedziny rodzin mają być ograniczone do niezbędnego minimum.

 

Wytyczne dla organizatorów

Wypoczynek może być zorganizowany tylko w obiektach, bazach i miejscach spełniających warunki bezpieczeństwa i przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Po jej wyjeździe jednego turnusu obiekt ma być posprzątany i zdezynfekowany (chodzi o powierzchnie dotykowe np.: poręcze, klamki, blaty, włączniki). W stołówkach i kuchni ma obowiązywać dystans. Zalecane jest zmianowe wydawanie posiłków, a jeżeli to możliwe, przy stoliku powinni siedzieć uczestnicy z tej samej grupy wychowawczej. Po każdej grupie należy dokładnie wyczyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Organizator musi zabezpieczyć środki higieny osobistej, środki ochrony osobistej dla personelu oraz uczestników, jeśli nie zrobili tego rodzice. Ma też zapewnić opiekę pielęgniarską, lekarską lub ratownika medycznego i przygotować izolatki dla osób z podejrzeniem zakażenia koronawirusem. Opiekunom i uczniom ma być mierzona temperatura. Wychowawcą nie może być osoba powyżej 60 r.ż.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.