Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/10/Stocznia-w-Gdansku.jpg Jak tworzyć dobry krajobraz? W Gdańsku będą o tym rozmawiać specjaliści z całej Polski

Jak tworzyć dobry krajobraz? W Gdańsku będą o tym rozmawiać specjaliści z całej Polski

Fot. Akcja Krajobraz
17.10.2023
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
AUTOR
Marcin Szumny
Marcin
Szumny
17.10.2023

Z okazji Międzynarodowego Dnia Krajobrazu w czwartek i piątek, 19-20 października 2023 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbędzie się ogólnopolska konferencja „Krajobraz w nauce, praktyce i edukacji”. W debatach i rozmowach na temat kształtowania ładu przestrzennego wezmą udział przedstawiciele nauki, administracji oraz biur planowania.

Organizatorami konferencji są Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego oraz Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objął marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.

W poszukiwaniu dobrych praktyk

Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego już od kilku lat prowadzi kampanię edukacyjną mającą na celu budowanie świadomości społecznej w zakresie otaczającej nas przestrzeni. Jednym z jej elementów są coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Krajobrazu, w ramach których odbywają się m.in. spotkania i dyskusje z ekspertami z zakresu planowania przestrzennego, architektury, urbanistyki czy ochrony środowiska.

– W trakcie tych spotkań poruszane są nie tylko aktualne problemy związane z kształtowaniem szeroko pojętego ładu przestrzennego, ale są one przede wszystkim okazją do poszukiwania dobrych praktyk i rozwiązań w tym zakresie – mówi Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego. – W tym roku, wspólnie z Instytutem Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego zapraszamy na konferencję poświęconą tematyce krajobrazowej w ujęciu naukowym, praktycznym i edukacyjnych.

W konferencji udział wezmą goście łącznie z ponad 40 instytucji z całej Polski, w tym przedstawiciele nauki, administracji oraz biur planowania. Ich szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagadnienia edukacji krajobrazowej, jako podstawy kształtowania odpowiednich postaw społecznych, ale też budowania systemu wiedzy i umiejętności kształtowania krajobrazów.

Dwa dni rozmów o krajobrazie

Pierwszy dzień konferencji pod hasłem „Przestrzeń transformacji – transformacja przestrzeni” będzie obejmował dwie sesje panelowe poświęcone zarządzaniu przestrzenią i krajobrazem. W pierwszej z nich udział wezmą przedstawiciele samorządów Sopotu, Władysławowa i Zakopanego, czyli miast o podobnych wyzwaniach i problemach rozwojowych związanych z atrakcyjnością turystyczną i silną presją inwestycyjną, która zwykle bywa trudna do połączenia z dążeniami do zachowania ładu przestrzennego, estetyki i walorów krajobrazowych. Druga sesja zostanie natomiast poświęcona konkretnym narzędziom kształtowania i zarządzania krajobrazem: od kwestii formalnych, po dobre praktyki i oddolne inicjatywy. Zaproszeni goście opowiedzą o swoich doświadczeniach, a także wyzwaniach stojących przed wszystkimi w kontekście angażowania lokalnych społeczności czy budowania wrażliwości przestrzennej. W ramach każdej z sesji przewidziana jest debata z udziałem panelistów oraz uczestników konferencji.

Drugi dzień konferencji pod hasłem „Nauka, praktyka i edukacja – potrzeby i doświadczenia” zostanie natomiast poświęcony nauczaniu o krajobrazie na różnych kierunkach studiów i w różnym ujęciu. W panelu otwierającym ten dzień wezmą udział przedstawicielki reprezentujące różne dziedziny i odpowiadające im kierunki kształcenia: architekturę, architekturę krajobrazu, sztuki piękne, geografię i gospodarkę przestrzenną. Pozwoli to na szerokie i różnorodne ujęcie tematyki edukacji krajobrazowej i miejsca krajobrazu w edukacji zawodowej. Następnie odbędą się sesje referatowe w trzech panelach: Krajobraz w nauce, Krajobraz w praktyce i Krajobraz w edukacji.

Do pobrania: program konferencji (pdf. 875 KB)

Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia dostępną są na stronie internetowej: https://pbpr.pomorskie.pl/home/konferencja/

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.