Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Jak działania wojenne wpływają na rozwój chirurgii? 107. spotkanie w Kawiarni Naukowej w Sopocie

Jak działania wojenne wpływają na rozwój chirurgii? 107. spotkanie w Kawiarni Naukowej w Sopocie

Filiżanka kawy i książka

Jakie są największe postępy w chirurgii urazowej, której źródłem są działania wojenne oraz osiągnięcia wybitnych lekarzy, pielęgniarek i strategów? Kto najbardziej przyczynił się do rozwoju chirurgii wojennej?

 

W Sopocie już po raz 107. będzie można wziąć udział w naukowej dyskusji. Gościem Kawiarni Naukowej tym razem będzie prof. dr hab. Witold Rzyman z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Jak zawsze, wstęp – wolny.

 

Najważniejszy lekarz

Lekarz epoki napoleońskiej, baron Larrey, jest najważniejszą postacią, która przyczyniła się do rozwoju chirurgii wojennej. Dzięki niezwykłym zdolnościom obserwacyjnym, intelektowi, pracy i doświadczeniu stworzył podstawy nowoczesnego ratownictwa medycznego. Zdolności i talent indywidualnego człowieka, odwaga i organizacja, które stoją za tym postępem są motorem wszelkich wielkich przemian w społeczeństwie.

 

Profesor Witold Rzyman

Urodził się i wychował w Chorzowie, w rodzinie o tradycjach górniczo-hutniczych. Studia medyczne ukończył w 1986 r. na Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Pracę zawodową rozpoczął stażem podyplomowym w ZOZ w Bytomiu w 1986 r., a w 1987 r. rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Katowicach. Po 7 latach pracy w tej klinice, ze względów rodzinnych, przeniósł się na Pomorze i w 1992 r. rozpoczął pracę w Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) w Katedrze i Klinice Chirurgii Klatki Piersiowej. Od 2005 r. pełnił obowiązki kierownika tej jednostki, a w 2006 r. został jej kierownikiem. Stopień doktora nauk medycznych otrzymał w 2000 r., doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie chirurgii uzyskał w 2005 r., a tytuł profesora w 2012 r. Pod jego opieką 3 lekarzy uzyskało stopień doktora nauk medycznych. Jest autorem lub współautorem 108 prac naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Dorobek uzupełnia 9 rozdziałów w książkach. Tematyka jego prac badawczych i publikacji naukowych jest dotyczy zarówno technik operacyjnych, jak i wyników leczenia chirurgicznego. Profesor kieruje dużym projektem Moltest Bis, którego budżet wynosi prawie 7 mln zł i zakłada przebadanie 7 tys. osób z grupy wysokiego ryzyka zachorowania na raka płuca. Jest członkiem wielu towarzystw naukowych. W latach 1989 2010 odbył liczne zagraniczne staże szkoleniowe w Norwegii, Niemczech, Austrii i USA. Za działalność naukową otrzymał 9 indywidualnych i zespołowych nagród.

 

 

Chirurgia wojenna – od barona Larrey do wojen burskich, prof. dr hab. Witold Rzyman (Gdański Uniwersytet Medyczny). 107. Kawiarnia Naukowa

  • 25 stycznia 2018 r., czwartek, godz. 18
  • hotel Rezydent
  • plac Konstytucji 3 Maja 3
  • Sopot
  • wstęp – wolny

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.