Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Jak dojechać do przyszłej Obwodnicy Metropolitalnej? Samorządowcy podpisali list intencyjny

Jak dojechać do przyszłej Obwodnicy Metropolitalnej? Samorządowcy podpisali list intencyjny

Podpisanie listu intencyjnego

Sygnatariusze listu podejmą wspólne działania planistyczne i projektowe dotyczące czterech węzłów drogowych, które połączą przyszłą Obwodnicę Metropolitalną Trójmiasta z drogami regionalnymi. Wśród sygnatariuszy listu jest województwo pomorskie, gminy obszaru metropolitalnego oraz Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot.

List intencyjny został podpisany 8 lipca 2020 r. w Żukowie.

 

Metropolitalne wyzwanie

Obszar metropolitalny wokół stolicy województwa intensywnie się rozwija. Rośnie liczba mieszkańców. Jednocześnie coraz więcej samochodów wyjeżdża na drogi i wzrasta natężenie ruchu. – Istniejący układ drogowy staje się niewydolny, a korki przekraczają akceptowalny poziom. Jakość podróżowania samochodem jest coraz gorsza – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. Najlepszym tego przykładem jest Zachodnia Obwodnica Trójmiasta, której przepustowość praktycznie się już wyczerpała. – Dlatego konieczne jest przyśpieszenie realizacji nowych inwestycji drogowych. Jedną z takich inwestycji jest planowana Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta (OMT). Ale sama obwodnica bez dojazdów do niej nie ma sensu. Stąd dziś spotykamy się tu, w Żukowie, żeby podpisać zobowiązanie podjęcia wspólnych działań dla budowy dróg dojazdowych do przyszłej metropolitalnej obwodnicy – zaznaczył marszałek Struk. – OMT to będzie kolejna oś transportowa i oś rozwoju nie tylko gminy Żukowo, obszaru metropolii, ale całego regionu – przyznał Wojciech Kankowski, wójt gminy Żukowo. O jakie drogi chodzi?

 

Drogowe węzły

Trasa, którą przebiegać będzie Obwodnica Metropolitalna Trójmiasta została już ustalona. – W związku z tym Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego przygotowało koncepcję przebiegu połączeń drogowych do węzłów obwodnicy – zaznaczył Struk. – Trzeba pamiętać, że mówiąc o obwodnicy metropolitalnej, tak naprawdę mówimy o dwóch drogach. To obwodnica metropolitalna oraz obwodnica Żukowa. Te drogi muszą być powiązane z lokalną siecią drogową. W koncepcji chodzi o węzeł „Chwaszczyno”, „Miszewo” i węzeł „Glincz” na planowanej obwodnicy Żukowa w ciągu drogi krajowej 20. Przygotowanych zostało kilka różnych wariantów dróg oraz prognozy natężenia ruchu. To także punkt wyjścia do dalszych prac projektowych, które powinny stanowić podstawę do rezerwowania gruntów w planach miejscowych – poinformował Jakub Pietruszewski, dyrektor Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

 

Przebieg wariantów połączeń drogowych do węzłów Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta. Fot. mat. PBPR

 

Współpraca samorządów

Podpisany list intencyjny dotyczy współpracy na rzecz harmonijnego rozwoju metropolii oraz współpracy na rzecz realizacji inwestycji drogowych. – List intencyjni, który podpisujemy to przykład realnej i dobrej współpracy samorządów. To przykład ich zaangażowania w sprawy ważne dla mieszkańców – zaznaczyła Katarzyna Gruszecka-Spychała, zastępca prezydenta Gdyni. Sygnatariusze listu wyrażają wolę współpracy i dialogu przy sporządzaniu szczegółowej dokumentacji planistycznej, uwzględnienia planowanej sieci drogowej w planach zagospodarowania przestrzennego. Chodzi o to, aby uniknąć planowania „tylko do granicy” bez uwzględniania planów zagospodarowania sąsiednich gmin. Będzie nad tym czuwać specjalny zespół roboczy, którego przewodniczącym będzie Tomasz Szymkowiak, zastępca burmistrza Żukowa. –  Zachęcam do współpracy. Wiem, że nie będzie łatwo, ale ufam, że wypracowane rozwiązania i zrozumienie wagi tego wyzwania pozwolą nam w perspektywie najbliższych 10 lat zrealizować te inwestycje – podkreślił marszałek Struk.

 

Zobacz: Koncepcja PBPR