W porządku obrad sesji m.in. podjęcie uchwał w sprawie:

  • prezentacji raportu o stanie województwa pomorskiego w 2023 r.,
  • rozpatrzenia sprawozdania finansowego województwa pomorskiego za 2023 rok,
  • oceny sytuacji na rynku pracy województwa pomorskiego i realizacji przez samorząd województwa pomorskiego zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2023 roku,
  • udzielenia pomocy finansowej z budżetu województwa pomorskiego dla gminy Redzikowo z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania budowa parkingu w Swołowie,
  • trudnej sytuacji w rolnictwie i spełnienia postulatów strajkujących rolników,
  • wybór wicemarszałków i członków Zarządu Województwa Pomorskiego.

Ponadto, zostanie przedstawiona Ocena zasobów pomocy społecznej województwa pomorskiego za rok 2023.

Cały program sesji dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.