Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

IV Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów

 

Spotkanie prowadziła Pani Krystyna Lewkowicz – Przewodnicząca Obywatelskiego Parlamentu Seniorów.
W panelu dyskusyjnym „Rola samorządu terytorialnego w kreowaniu polityki senioralnej” uczestniczyli: Poseł Michał Szczerba – Wiceprzewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu, Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, Mariusz Saganowski – Ordynator Oddziału Geriatrii Szpitala Wolskiego w Warszawie, Rudolf Borusiewicz – Dyrektor Biura Związku Powiatów Polskich, Wojciech Kutyła – Zastępca Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Podczas obrad Pani Barbara Bałka – Koordynator Zespołu ds. Polityki Senioralnej (ROPS UMWP) zaprezentowała działania na rzecz seniorów realizowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego.

Prezentacja do pobrania