Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
Innowacyjne, nieszablonowe i łamiące dotychczasowe schematy. Konkursy prac magisterskich i licencjackich

Innowacyjne, nieszablonowe i łamiące dotychczasowe schematy. Konkursy prac magisterskich i licencjackich

Ocenianie prac naukowych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Gdańsku zaprasza do udziału w XXI edycji Konkursu Prac Magisterskich oraz XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich. Tematyka prac dotyczy współczesnych problemów ekonomicznych i innowacyjnych w gospodarce.

 

Konkursy organizowane są corocznie, każda edycja trwa od września do marca kolejnego roku. Prace można składać do 31 grudnia 2017 r. Wyniki zostaną ogłoszone w lutym, a wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w marcu 2018 r.

 

Promowanie absolwentów pomorskich uczelni

Ideą konkursów jest promowanie absolwentów pomorskich wyższych uczelni poprzez tworzenie możliwości współpracy z przedsiębiorstwami w regionie oraz popieranie badań w zakresie współczesnych problemów ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju naszego regionu. Do konkursów mogą być zgłaszane prace magisterskie i licencjackie napisane w języku polskim, poświęcone problematyce ekonomicznej i innowacyjności w gospodarce, które stanowiły przedmiot egzaminu dyplomowego na uczelniach publicznych i niepublicznych z terenu województwa pomorskiego wypromowane w roku kalendarzowym, w którym została ogłoszona edycja konkursów.

 

Kapituła konkursowa

Prace ocenia oraz kwalifikuje do nagrody i wyróżnienia kapituła konkursowa, w skład której wchodzą prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Gdańsku, profesorowie trójmiejskich uczelni oraz przedstawiciele organizacji sponsorujących nagrody dla zwycięzców. Nagodzone zostana prace, które można określić mianem innowacyjnych, nieszablonowych i łamiących dotychczasowe schematy.  

 

Patroni konkursów

Patronem konkursu na najlepszą pracę magisterską jest prof. Lucjan Hofman, długoletni Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Gdańsku, ekonomista zaangażowany w działalność na rzecz rozwoju regionu gdańskiego i nieoceniony ekspert z dziedziny ekonomiki transportu. Patronem konkursu na najlepszą pracę licencjacką jest prof. Witold Andruszkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddziału w Gdańsku w latach 1974-1980, ekonomista i specjalista w zakresie transportu, zaangażowany w funkcjonowanie i rozwój polskiej gospodarki morskiej.

 

Wysyłanie prac konkursowych

Prace w wersji papierowej i elektronicznej, z pisemną rekomendacją promotora oraz adresem autora, należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres:

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku
Długi Targ 46/47
80-830 Gdańsk
z dopiskiem: Konkurs Prac Magisterskich lub Konkurs Prac Licencjackich

 

Szczegółowe informacje: 

 

 

                 

 

 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.