Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 roku dotycząca działań restrukturyzacyjnych w ENERGA OPERATOR w rejonie Słupska

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 roku dotycząca działań restrukturyzacyjnych w ENERGA OPERATOR w rejonie Słupska

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 roku dotycząca działań restrukturyzacyjnych w ENERGA OPERATOR w rejonie Słupska

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 31 stycznia 2019 roku
dotycząca działań restrukturyzacyjnych w ENERGA OPERATOR w rejonie Słupska

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku po zapoznaniu się ze stanowiskiem Rady OPZZ województwa pomorskiego w sprawie ENERGA OPERATOR w Słupsku, wyraża zaniepokojenie brakiem odpowiedniego poziomu dialogu społecznego z Partnerem Społecznym, w sprawie działań restrukturyzacyjnych. Działania restrukturyzacyjne prowadzone w Grupie Kapitałowej ENERGA SA należą do obszaru przypisanego do kompetencji Zarządu. Jednakże, zmiany zachodzące w organizacji winny być podporządkowane strategii organizacji, która uwzględnia nie tylko cele gospodarcze ale również te, które związane są ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Grupa Kapitałowa ENERGA SA w swoich oficjalnych dokumentach (CSR) podkreśla ten fakt – szczycąc się osiągnięciami w tym obszarze. Partner Społeczny w wystąpieniu do organów terenowych administracji państwowej, organów samorządowych, parlamentarzystów oraz WRDS wskazuje na brak realizacji przez Zarząd ENERGA SA oraz ENERGA OPERATOR działań zmierzających do uzyskania społecznej akceptacji procesów restrukturyzacyjnych, zachodzących w strukturach Grupy Kapitałowej. Proponowane zmiany w obszarze terytorialnym Słupska doprowadzają do likwidacji potencjału gospodarczego tego regionu, dając podstawę do spowolnienia rozwoju wskazanego regionu powodując znaczące ograniczenie równomiernego rozwoju województwa pomorskiego.

Niepokój wzbudza ignorowanie przez Zarząd ENERGA SA oczekiwań partnera społecznego, dotyczących prowadzenia w tej sprawie rzetelnego dialogu społecznego. Brak chęci Zarządu ENERGA SA do partnerskiego traktowania przedstawicieli Związków Zawodowych reprezentujących restrukturyzowany obszar organizacji, prowadzenie przez Zarząd pozornych działań związanych z dialogiem społecznym, staje się podstawą do obaw wyrażanych przez Partnera Społecznego wobec proponowanych działań dotyczących likwidacji przedsiębiorstwa ENERGA OPERATOR EKSPLOATACJE SŁUPSK Sp. z o.o.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego wskazuje na pilną potrzebę prowadzenia na odpowiednim poziomie wiarygodnego dialogu społecznego, pozwalającego na wyjaśnienie istoty zamian zachodzących w Grupie Kapitałowej ENERGA SA oraz uwzględniającej społeczne uwarunkowania równomiernego rozwoju regionu który pozwoli na zachowanie znajdującego się tam potencjału gospodarczego.

 

 

Do pobrania:
Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dotycząca działań restrukturyzacyjnych w ENERGA OPERATOR w rejonie Słupska