Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. dotycząca równości praw kobiet i mężczyzn

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. dotycząca równości praw kobiet i mężczyzn

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. dotycząca równości praw kobiet i mężczyzn

Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r.
dotycząca równości praw kobiet i mężczyzn

 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku uznaje, że:

  • Gospodarka w tym gospodarka pomorska nie wykorzystuje potencjału kobiet i ich wykształcenia. Zmiana postaw w tym zakresie zależy od polityki jaka przyjmą właściciele firm (Skarb Państwa, samorządy, sektor prywatny) oraz pracy jaką wykonają organizacje zrzeszające przedsiębiorców i pracodawców oraz organizacje związkowe.
  • Instytucje, samorządy, biznes wykorzystując potencjał kobiet i mężczyzn muszą zapewnić równe warunki kobietom i mężczyznom w zakresie wynagrodzenia i dostępu do awansu tak aby poprawiać dynamicznie sytuację w regionie zmniejszając występujące obecnie różnice płacowe.
  • Wykorzystanie potencjału kobiet w sektorze organizacji pozarządowych powinno być przykładem dla biznesu.
  • Świadome instytucje, samorządy, organizacje społeczne i biznes powinny promować równość kobiet i mężczyzn poprzez wdrażanie polityk równościowych i dobrych praktyk.
  • Kobiety i mężczyźni nadal kultywują stereotypy w wychowaniu „rola kobiety to opieka nad dziećmi i domem” co powoduje ogromne obciążenie kobiet pracą. Należy dążyć do harmonijnego podziału ról, partycypacji w pozyskaniu środków na utrzymanie rodziny, poświęcania czasu rodzinie. Strony społeczne WRDS, samorząd, strona rządowa w zakresie swego oddziaływania powinny podejmować działania wpływające na zmianę tego stereotypu promując wzmacnianie rodziny jako zespołu ludzi odpowiadających wspólnie za finansową jak i emocjonalną więź.
  • Równość praw jest podstawą demokracji – prawa kobiet i mężczyzn powinny być równe w zakresie dostępu do pracy, życia w rodzinie, czasu spędzanego z dziećmi, awansu, wynagrodzenia. Obowiązki kobiet i mężczyzn wynikające z uzyskania równości w prawach powinny być również równe. Równość praw w omawianym zakresie buduje poczucie własnej godności, wartości oraz szczęścia.
  • Mężczyźni mają takie same prawa jak kobiety do udziału w wychowaniu dzieci dlatego nie może być ich jedyną rolą praca zawodowa i utrzymanie rodziny. Można osiągnąć wzmocnienie praw mężczyzn do wychowania dzieci i czasu spędzonego z rodziną wspierając zawodowe zaangażowanie kobiet i ich samodzielność oraz wprowadzanie na szerszą skalę urlopów tacierzyńskich.

WRDS przyjmuje w swoich działaniach dążenie do propagowania równości w prawach kobiet i mężczyzn poprzez działania własne, stron dialogu oraz stałe coroczne monitorowanie sytuacji w przedmiotowym zakresie.

 

Do pobrania:
Informacja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku z dnia 30 maja 2019 r. dotycząca równości praw kobiet i mężczyzn