Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Informacja

Informacja

Informacja

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w ramach PO WER 2014-2020 realizuje następujące projekty z obszaru pomocy i integracji społecznej:

  • Kooperacja – efektywna i skuteczna
  • Model na więcej
  • Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania
  • Partnerstwo dla rodziny

Za realizację w/w projektów odpowiada Zespół ds. projektów
kontakt: Marta Zatorska – Główny Specjalista, Koordynator Zespołu tel.: 58 326 88 11 e-mail: m.zatorska@pomorskie.eu

Dodatkowo ROPS realizuje projekt pozakonkursowy w ramach RPO WP na lata 2014-2020:

  • Pomorski system przedsiębiorczości społecznej: koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie pomorskim na lata 2019-2022

Za realizację w/w projektu odpowiada Zespół ds. analiz, strategii i rozwoju ekonomii społecznej

kontakt:

Maciej Kochanowski – Główny Specjalista, Koordynator Zespołu tel.: 58 326 87 54 e-mail: m.kochanowski@pomorskie.eu

Martyna Bomba – starszy specjalista, tel. 58 326 88 96, e-mail: m.bomba@pomorskie.eu