Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Wiadomości
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/74f54099-0cbb-4b61-b510-b245e755976b.jpg III nabór w RMB i seminarium informacyjne w Warszawie

III nabór w RMB i seminarium informacyjne w Warszawie

Warunki 3. naboru na projekty regularne zostały zatwierdzone podczas ostatniego posiedzenia Komitetu Monitorującego (27-28 września br., Turku, Finlandia). Nabór zostanie otwarty we wszystkich trzech obszarach tematycznych: potencjał dla innowacji, zarządzanie zasobami naturalnymi oraz zrównoważony transport i ich poddziałaniach.

Szczególny nacisk zostanie położony na projekty przyczyniające się do wzrostu potencjału instytucjonalnego władz publicznych na wszystkich poziomach zarządzania. Od wnioskodawców oczekuje się, iż do projektów zaangażują przedstawicieli władz publicznych z określoną ich rolą w partnerstwie.

Procedura aplikacyjna będzie jednoetapowa, wydłużona. Aplikanci będą musieli skonsultować swoje projekty ze wspólnym sekretariatem programu (który swoją siedzibę ma w Rostocku, Niemcy), w oparciu o wypełniony i dostarczony formularz (tzw. Project Idea Form) do 15 stycznia 2018r. Po obowiązkowych konsultacjach wybrane pomysły projektowe zostaną przekazane pod obrady KM. Członkowie KM będą mogli skontaktować się z partnerami wiodącymi w sprawie dalszych instrukcji przed złożeniem ostatecznej aplikacji, która będzie się już odbywała za pomocą systemu aplikowania online (BAMOS). Termin składania aplikacji mija 9 kwietnia 2018 r.

Pakiet aplikanta

 1. Ogłoszenie o naborze
 2. Project Idea Form (obowiązkowe)
 3. Deklaracja partnerska (obowiązkowe)
 4. Deklaracja pomocy publicznej (obowiązkowe)
 5. List poparcia (dla projektów flagowych SUERMB)
 6. Przewodnik po aplikacji (pomoc – jak wypełniać poszczególne pozycje w aplikacji projektowej)
 7. Narzędzie do wkładu partnerskiego (pomaga zbierać liderowi informacje od pozostałych partnerów)
 8. Lista krajowych ekspertów pomocy publicznej
 9. Podręcznik beneficjenta
 10. Przewodnik dla projektów z udziałem partnerów z Federacji Rosyjskiej
 11. Procedura udziału partnerów spoza obszaru programowania
 12. Zeszyty pomocy publicznej (dokumenty pomocne w zrozumieniu pomocy publicznej i procedury pomocy publicznej w programie)

Więcej informacji o naborze jest dostępnych na stronie programu.

Platformy projektowe

Program oferuje możliwość łączenia się projektów i składania projektów sieciowych (tzw. platform) w wyselekcjonowanych tematach. Ich rolą jest wyraźniejsza promocja rezultatów pojedynczych projektów, lepsza widoczność oraz dostęp dla polityków i udziałowców.

Nabór planowany jest w następujących tematach: inteligentne specjalizacje, czystość wody, niebieski wzrost, intermodalność środków transportu, bezpieczeństwo morskie i budowa statków przyjaznych środowisku. Platformy będą głównie przygotowywane przez partnerów z obecnie wdrażanych bądź kończących się projektów, jednakże każda platforma musi zaangażować przynajmniej jednego partnera z innego programu z udziałem środków unijnych.

Więcej informacji o naborze jest dostępnych na stronie programu.

Seminarium informacyjne

W związku z otwarciem trzeciego naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego serdecznie zapraszamy do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym, które odbędzie się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie 30 listopada 2017 r.

Podczas sesji plenarnej zostaną omówione zasady udziału w projektach i zakres tematyczny naboru, przedstawione będą projekty już korzystające z dofinansowania programu oraz rodzaje wydatków jakie można ponosić w projektach.

Warunkiem złożenia wniosku projektowego w obecnym naborze jest skonsultowanie pomysłu na projekt ze wspólnym sekretariatem programu. Seminarium będzie idealną okazję do indywidulanego omówienia pomysłu na projekt w Polsce, bez konieczności podróżowania do siedziby sekretariatu do Rostocku. Warunkiem skorzystania z konsultacji w Warszawie jest wypełnienie formularza pn. Project Idea Form

Uwaga: pobrany plik należy zapisać na dysku, wypełnić w języku angielskim i przesłać pod adresem Jan.Schmidt@interreg-baltic.eu. W tytule maila należy wpisać „to be consulted in Warsaw 30.11.2017″. Po zapoznaniu się z pomysłem pracownik sekretariatu potwierdzi godzinę konsultacji. Liczba możliwych do przeprowadzenia konsultacji jest ograniczona, decydująca będzie kolejność przesłania formularzy projektowych. Konsultacje będą odbywać się w języku angielskim.

Agenda seminarium

Rejestracja na spotkanie

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.