Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/2f9f1063-e875-469b-980e-8d6ad0d89321.jpg II nabór do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

II nabór do Projektu „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra”

 

– pomysły mogą zgłaszać dowolne podmioty, osoby indywidualne lub grupy osób
– pomysłodawca może składać dowolną ilość wniosków (pomysłów)
– wsparcie merytoryczne i organizacyjne, pomoc we wdrożeniu pomysłu na szeroką skalę
– prosty formularz elektroniczny do zgłaszania pomysłów
– brak wkładu własnego
– minimum formalności
– bezzwrotny grant w wysokości do 50 000,00 zł

Innowacyjność może dotyczyć zarówno wytwarzanych produktów, sposobu pracy, jak i kreowania nowych zjawisk oraz społecznej wartości dodanej.

Termin naboru: od 10.10.2017 r. do 30.11.2017 r.

Strona Projektu: www.inkubatorwielkichjutra.pl
Facebook: www.facebook.com/inkubatorwielkichjutra/
E-mail: biuro@inkubatorwielkichjutra.pl
Tel.: 505 820 079

Do pobrania:

Ogłoszenie