Kultura
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/11/artist-3480274_1920.jpg II Kongres Kultury Pomorskiej jesienią 2024 r. We wtorek spotkanie inicjujące

II Kongres Kultury Pomorskiej jesienią 2024 r. We wtorek spotkanie inicjujące

Fot. pixabay.com
29.11.2023
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
AUTOR
Dorota Kulka
Dorota
Kulka
29.11.2023

Chcesz mieć wpływ na kulturę na Pomorzu? Interesuje cię konstruowanie i wspieranie? Ważne są dla ciebie idee i wartości, jakie może nieść ze sobą dla społeczności kultura? Weź udział w II Kongresie Kultury Pomorskiej. Spotkanie inicjujące odbędzie się w Zakładzie Kulturalnym w Gdańsku we wtorek, 5 grudnia 2023 r.

Kongres adresowany jest do wszystkich zainteresowanych rozwojem kultury pomorskiej: artystów, twórców, przedstawicieli instytucji kultury, mediów, badaczy, organizatorów, animatorów, aktywistów, członków instytucjonalnych i obywatelskich rad kultury.

Kilkadziesiąt wydarzeń i finał w dwóch miastach

Fundacja Pomysłodalnia organizuje II Kongresu Kultury Pomorskiej pod hasłem „Kultura dobrych praktyk i pomysłów”. Finał odbędzie się w dwóch miejscach w Gdańsku (18 października 2024 r.) i w Wejherowie (19 października). W ramach kongresu odbędzie się kilkadziesiąt wydarzeń w różnych miejscach województwa pomorskiego. Będą dotyczyć podnoszenia kompetencji oraz promocji dobrych praktyk i pomysłów z regionu i kraju w ramach warsztatów oraz spotkań praktycznych. Ponadto, odbędą się dyskusje, w tym dyskusje panelowe na finał w obu miastach. Integralnym składnikiem będą manifestacje artystyczne oraz interwencje w przestrzeni publicznej.

– Sukces I Kongresu był zobowiązaniem, o którym wiedzieliśmy, że należy się z niego wywiązać, dlatego powołujemy II Kongres. Na przesunięcie czasowe wpłynęła oczywiście pandemia, ale też kongres wymaga godnych przygotowań – mówi prezeska Fundacji Pomysłodalnia Magdalena Olszewska. – Bardzo zależy nam na otwartości i transparentności całego procesu konstruowania kongresu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rozwojem kultury pomorskiej do udziału w tworzeniu kongresu w formie dla niego optymalnej i adekwatnej – od pomysłu, sugestii po deklarację organizacji wybranego modułu. Zależy nam na tym, by każdy, kto chce mieć wpływ na kształt kongresu, mógł zabrać głos i uczestniczyć w nim na godnych prawach. Oczywiście mamy plan i koncepcję, ale jest dużo miejsca na nowe inicjatywy: warsztaty, spotkania, tematy, zaproszenie konkretnych osób. Zależy nam na promocji dobrych praktyk i realizacji dobrych pomysłów z regionu, chcemy też zaprezentować najciekawsze idee z kraju. Nade wszystko zależy nam na ukazaniu ważności kultury dla naszych społeczności – wyjaśnia Magdalena Olszewska.

O czym będzie na spotkaniu inicjującym?

Dyskusja inicjująca będzie skoncentrowana wokół dwóch tematów. Pierwszy to prezentacja założeń kongresu i poczynionych już starań. Organizatorzy zapraszają do wypowiedzi i zgłaszania tematów oraz pomysłów, które wejdą do ogólnej puli propozycji i będą realizowane w miarę możliwości. Drugi temat to wizja rozwoju kultury pomorskiej. Organizatorzy mają nadzieję na rozpoczęcie transparentnej, poważnej dyskusji, której celem ma być stworzenie co najmniej wizji rozwoju kultury pomorskiej.

Jaki będzie efekt?

Magdalena Olszewska jest przekonana, że kongres przyniesie katalog stale uzupełnianych dobrych praktyk i pomysłów, propozycji i promocji rozwiązań systemowych i trwałych.

– Proces będzie maksymalnie inkluzywny i transparentny, uwzględniający także potrzeby grup defaworyzowanych, pozainstytucjonalnych, nieformalnych, obywatelskich. Bardzo ważnym składnikiem będzie zakreślenie perspektywy po okresie przełomowych wydarzeń ostatnich lat i w obliczu szans oraz zagrożeń, jakie niosą ze sobą nowe technologie. Słowa klucze: subsydiarność, transparentność, inkluzywność, wyrównywanie szans, systematyka, rozwój zrównoważony, wspólnotowość, współpraca, porozumienie, synergia, dobro wspólne, trwałość. Dla nas te słowa nie są efektowną wyliczanką, ale zobowiązaniem. Czas, w którym żyjemy, woła o diagnozę i nowe standardy, dlatego zapraszamy na kongres – dodaje Olszewska.

II Kongres Kultury Pomorskiej

  • 5 grudnia 2023 r., wtorek, godz. 11.00-14.00
  • Zakład Kulturalny
  • al. Rzeczypospolitej 8
  • Gdańsk
  • wstęp – wolny

Zobacz: Kongres Kultury Pomorskiej 

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.