Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Idea

Idea

Idea

Zależy nam na zaprezentowaniu oferty podmiotów, których zyski z działalności przeznaczone są na realizację celów społecznych, dochód natomiast
służy m.in. finansowaniu działań polegających na rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów społecznych. Rachunek ekonomiczny zaprezentowanych podmiotów jest równoważny korzyściom wynikającymi z pracy jaką mają możliwość świadczyć osoby wykluczone społecznie.

Zaprezentowane w katalogu produkty i usługi charakteryzują się wysoką jakością i zwracają uwagę swoją oryginalnością. Katalog to także źródło informacji o podmiotach ekonomii społecznej w naszym regionie. Poprzez katalog chcemy Państwa zachęcić do dokonywania świadomych wyborów podczas zakupów. Ofertę usług i produktów polecamy uwadze samorządom, firmom, instytucjom odpowiedzialnym społecznie oraz tym którzy szukają rzetelnych partnerów do współpracy.

Przede wszystkim jednak katalog polecamy wszystkim mieszkańcom Pomorza, konsumentom, którym bliskie są wszelkiego rodzaju aspekty społeczne w gospodarce! Liczymy iż z biegiem czasu oferta będzie poszerzana o kolejne ciekawe, godne polecenia usługi i produkty.

Zachęcamy Państwa do korzystania z ofert przedsiębiorstw społecznych i jednocześnie dokonywania odpowiedzialnych zakupów.