Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu

Harmonogram realizacji projektu

  • 14.06.2012r. zawarcie Umowy nr URP/SPPW/2.1.3/KIK/23 w sprawie Realizacji Projektu „Zakup czterech spalinowych zespołów trakcyjnych do obsługi kolejowego odcinka Malbork-Grudziądz, w celu poprawy bezpieczeństwa zarządzania, wydajności i niezawodności lokalnego systemu transportowego”.
  • 24.04.2014r. zawarcie umowy z Pojazdy Szynowe  PESA Bydgoszcz S.A na dostawę 4 szt. spalinowych zespołów trakcyjnych.
  • 08.04.2015r. Aneks nr 6 do umowy w sprawie Realizacji Projektu – wprowadzenie zadania dodatkowego „Modernizacja wiaduktu wraz z dojazdami”.
  • 27.05.2015r. zawarcie umowy  z MOSTY KUJAWY Krzysztof Szymański na  „Remont wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 529 w km 2+7116 wraz z przebudową dojazdów w miejscowości Brachlewo”
  • 02.12.2015r. Aneks nr 7 do umowy  w sprawie Realizacji Projektu – wprowadzenie zadania dodatkowego „Modernizacja elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT)”.
  • 29.01.2016r. zawarcie umowy z Zakładami Naprawczymi Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A na modernizację elektrycznego zespołu trakcyjnego (EZT).
  • 12.08.2016r. zawarcie umowy z Max Harter S.C Karol Piekutowski, Grzegorz Dokurno.
  • 02.11.2016r. Aneks nr 8 do umowy w sprawie Realizacji Projektu – wprowadzenie zadania dodatkowego „Zakup i montaż 51 sztuk defibrylatorów wraz z przeprowadzeniem szkolenia oraz nagraniem filmu instruktażowego”.
  • 31.12.2016r. zakończenie rzeczowej Realizacji Projektu.
  • 14.06.2017r. zakończenie  Realizacji Projektu.