Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Harmonogram prac nad SRWP 2030

Harmonogram prac nad SRWP 2030

Harmonogram prac nad SRWP 2030

Lp.

Zadanie do realizacji

2019 r.

2020 r.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

I kw.

II kw.

III kw.

IV kw.

1.

Przyjęcie zasad, trybu i harmonogramu opracowania SRWP 2030 przez Sejmik Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Opracowanie projektu SRWP 2030, w tym organizacja debat, konferencji, seminariów

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Zatwierdzenie projektu SRWP 2030 przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Konsultacje społeczne projektu SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Ocena ex-ante projektu SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko projektu SRWP 2030

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Zatwierdzenie projektu SRWP 2030 przez Zarząd Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Zatwierdzenie SRWP 2030 przez Sejmik Województwa Pomorskiego

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Działania informacyjne nt. opracowania SRWP 2030