Strategia 2030
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/hands-2847508_1920.jpg Złożone ręce

Granty dla organizacji pozarządowych wspierających integrację migrantów

Fot. Pixabay.com
03.08.2020
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
AUTOR
Aleksandra  Chalińska
Aleksandra
Chalińska
03.08.2020

Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył 150 tys. zł na granty dla NGO-sów, które działają na rzecz aktywizacji i integracji cudzoziemców w regionie. To jedno z wyzwań wpisanych w strategię rozwoju Pomorza do roku 2030. Chodzi o pomoc imigrantom poprzez wzmocnienie kompetencji lokalnych samorządów w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, ochrony zdrowia oraz edukacji.

Konkurs grantowy dla pomorskich NGO-sów został ogłoszony po raz trzeci. W tym roku przeznaczono na ten cel 150 tys. zł, a od początku trwania projektu 450 tys. zł. Termin składania ofert mija 21 sierpnia 2020 r.

Integracja migrantów w Strategii 2030

Dynamiczny rozwój gospodarki, w tym nowych miejsc pracy, wymusza konieczność pozyskiwania pracowników z rynków zagranicznych i zdefiniowania na nowo polityki migracyjnej. W województwie pomorskim tylko w 2019 r. zgłoszono prawie 130 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. A jeszcze pięć lat temu liczba odnotowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcom do powiatowych urzędów pracy wynosiła tylko 5,8 tys. Dlatego w przygotowywanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 znalazły się również zapisy dotyczące działań na rzecz migrantów.
– Ważnym wyzwaniem dla naszego regionu w najbliższym czasie jest integracja imigrantów ze społecznością lokalną – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Widoczny w ostatnich latach napływ cudzoziemców, głównie z Ukrainy i Białorusi, wpływa nie tylko na rynek pracy. Chcemy prowadzić aktywną politykę integracyjną, która ułatwi zatrudnianie obcokrajowców, pomoże im w budowaniu dobrych relacji i więzi z mieszkańcami Pomorza i zachęci ich do zamieszkania na stałe bądź na dłużej w regionie. Wiemy z doświadczenia, że właśnie organizacje pozarządowe doskonale radzą sobie z tym zadaniem – podkreśla marszałek Struk.

Kto i na co może przeznaczyć granty?

Do konkursu ofert mogą zgłosić się pomorskie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym cudzoziemców, a jednocześnie w tym zakresie współpracują z samorządami. Granty są przeznaczone na rozwój współpracy, której efektem będzie zaprojektowanie i wdrażanie usług społecznych, np. stworzenie i wdrażanie mechanizmów reagowania na wyzysk, dyskryminację, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, działania przeciwdziałające konfliktom, wsparcie dostępu do usług zdrowotnych i inne.
Oferty można składać do 21 sierpnia (w systemie Witkac.pl), a następnie do 24 sierpnia należy dostarczyć oryginał oferty. Regulamin i dokumenty dostępne są pod linkiem: Konkurs grantowy na zadania w obszarze rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


Konkurs jest organizowany od 2018 r. Dzięki środkom przekazanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego Stowarzyszeniu PORT. Przestrzeń Otwarta ze Słupska oraz Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL z Bytowa, przy udziale partnera, jakim był Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot, powstał Standard Minimum Integracji. Standard został opisany w pomorskim przewodniku „Integracja Imigrantów i Imigrantek”. Obecnie jest polecany do wdrażania lokalnym samorządom, aktywnie działającym na rzecz integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w regionie.

Czytaj więcej: Przewodnik integracja imigrantek i imigrantów (pdf)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 32 68 536 lub adresem e-mail bp@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.