Strategia 2030
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/hands-2847508_1920.jpg Złożone ręce

Granty dla organizacji pozarządowych wspierających integrację migrantów

Fot. Pixabay.com

Samorząd Województwa Pomorskiego przeznaczył 150 tys. zł na granty dla NGO-sów, które działają na rzecz aktywizacji i integracji cudzoziemców w regionie. To jedno z wyzwań wpisanych w strategię rozwoju Pomorza do roku 2030. Chodzi o pomoc imigrantom poprzez wzmocnienie kompetencji lokalnych samorządów w obszarze rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, ochrony zdrowia oraz edukacji.

Konkurs grantowy dla pomorskich NGO-sów został ogłoszony po raz trzeci. W tym roku przeznaczono na ten cel 150 tys. zł, a od początku trwania projektu 450 tys. zł. Termin składania ofert mija 21 sierpnia 2020 r.

Integracja migrantów w Strategii 2030

Dynamiczny rozwój gospodarki, w tym nowych miejsc pracy, wymusza konieczność pozyskiwania pracowników z rynków zagranicznych i zdefiniowania na nowo polityki migracyjnej. W województwie pomorskim tylko w 2019 r. zgłoszono prawie 130 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcom. A jeszcze pięć lat temu liczba odnotowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcom do powiatowych urzędów pracy wynosiła tylko 5,8 tys. Dlatego w przygotowywanej właśnie Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030 znalazły się również zapisy dotyczące działań na rzecz migrantów.
– Ważnym wyzwaniem dla naszego regionu w najbliższym czasie jest integracja imigrantów ze społecznością lokalną – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Widoczny w ostatnich latach napływ cudzoziemców, głównie z Ukrainy i Białorusi, wpływa nie tylko na rynek pracy. Chcemy prowadzić aktywną politykę integracyjną, która ułatwi zatrudnianie obcokrajowców, pomoże im w budowaniu dobrych relacji i więzi z mieszkańcami Pomorza i zachęci ich do zamieszkania na stałe bądź na dłużej w regionie. Wiemy z doświadczenia, że właśnie organizacje pozarządowe doskonale radzą sobie z tym zadaniem – podkreśla marszałek Struk.

Kto i na co może przeznaczyć granty?

Do konkursu ofert mogą zgłosić się pomorskie organizacje pozarządowe, które działają na rzecz osób wykluczonych społecznie, w tym cudzoziemców, a jednocześnie w tym zakresie współpracują z samorządami. Granty są przeznaczone na rozwój współpracy, której efektem będzie zaprojektowanie i wdrażanie usług społecznych, np. stworzenie i wdrażanie mechanizmów reagowania na wyzysk, dyskryminację, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, działania przeciwdziałające konfliktom, wsparcie dostępu do usług zdrowotnych i inne.
Oferty można składać do 21 sierpnia (w systemie Witkac.pl), a następnie do 24 sierpnia należy dostarczyć oryginał oferty. Regulamin i dokumenty dostępne są pod linkiem: Konkurs grantowy na zadania w obszarze rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.


Konkurs jest organizowany od 2018 r. Dzięki środkom przekazanym przez Samorząd Województwa Pomorskiego Stowarzyszeniu PORT. Przestrzeń Otwarta ze Słupska oraz Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL z Bytowa, przy udziale partnera, jakim był Obszar Metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot, powstał Standard Minimum Integracji. Standard został opisany w pomorskim przewodniku „Integracja Imigrantów i Imigrantek”. Obecnie jest polecany do wdrażania lokalnym samorządom, aktywnie działającym na rzecz integracji i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu cudzoziemców w regionie.

Czytaj więcej: Przewodnik integracja imigrantek i imigrantów (pdf)

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.