Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Gospodarka morska i zatrudnianie cudzoziemców tematami plenarnego posiedzenia WRDS 26 kwietnia 2018 r.

Gospodarka morska i zatrudnianie cudzoziemców tematami plenarnego posiedzenia WRDS 26 kwietnia 2018 r.

 Pierwszym merytorycznym punktem posiedzenia była prezentacja Tomasza Rutkowskiego z sekcji morskiej Okręgowego Inspektoratu Pracy, który na wstępie poinformował, jakimi tematami zajmowała się sekcja w 2017 roku (kontrola stoczni, kontrola ośrodków pływających, ocena zgodności budowy statków zgodnie z BHP) oraz opowiedział o cieszącej się popularnością działalności edukacyjnej i promocyjnej BHP- organizacja spotkań i konferencji dla pracodawców nt. przepisów i ich zmian.

 Pan Zbigniew Canowiecki, przewodniczący zespołu WRDS poinformował, że na ręce Przewodniczącego WRDS w Gdańsku wpłynęło pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego  jako odpowiedź na stanowisko WRDS z dnia 22 lutego br. dotyczące projektu ustawy o szkolnictwie wyższym. Pan Z. Canowiecki poinformował, że Minister ustosunkował się w zasadzie do wszystkich wątpliwości wskazanych w stanowisku WRDS i dlatego też odpowiedź należy uznać za zadawalającą. Następnie p. Z. Canowiecki poinformował, że w nawiązaniu do stanowiska WRDS dotyczącego funkcjonowania Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych Zespół ds. ochrony zdrowia wraz z ekspertami przygotowuje projekt wystąpienia do Ministra Zdrowia z propozycjami w zakresie usprawnienia pracy SOR.

 

       Pierwszym merytorycznym punktem posiedzenia była prezentacja Tomasza Rutkowskiego z sekcji morskiej Okręgowego Inspektoratu Pracy, który na wstępie poinformował, jakimi tematami zajmowała się sekcja w 2017 roku (kontrola stoczni, kontrola ośrodków pływających, ocena zgodności budowy statków zgodnie z BHP) oraz opowiedział o cieszącej się popularnością działalności edukacyjnej i promocyjnej BHP- organizacja spotkań i konferencji dla pracodawców nt. przepisów i ich zmian. We wnioskach p. Tomasz Rutkowski stwierdził, że bezpieczeństwo pracy z roku na rok poprawia się, poprawiają się też procedury wykonywania prac, co przynosi pozytywne efekty. Wskazał na problem, jakim jest zatrudnianie obcokrajowców przez agencje pracy tymczasowej do prac szczególnie niebezpiecznych- z punktu widzenia prawa jest to proceder nielegalny- a także o potrzebie uregulowań prawnych, których brakuje. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Gdańsku przyjęła stanowisko w tej sprawie.

         W dyskusji m.in. zabrał głos pan Krzysztof Dośla, członek WRDS, który zauważył, że aż 33 tyś. na 40 tyś. marynarzy polskich jest zatrudnionych na statkach pod obcymi banderami i zapytał, jakie są możliwości ich kontroli w polskich portach. Pan T. Rutkowski odpowiedział, że spotykają się z przypadkami nadużyć ze strony pracodawców, przyznał, że w tych przypadkach marynarze pozbawieni są ochrony, OIP nie ma uprawnień, żeby przeprowadzać kontrole na tych statkach.

 

        Następnie wystąpił kpt. Robert Mroczek, Koordynator Morskiego Oddziału Straży Granicznej do Spraw Zwalczania Handlu ludźmi oraz Przewodniczący Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi. Pan kapitan zwrócił uwagę na zwiększającą się skalę nieprawidłowości dotyczących zatrudniania cudzoziemców, m.in. wykorzystywania przez niektórych pracodawców braku znajomości języka czy przepisów (co przekłada się na brak właściwych zgodnych z przepisami umów lub zupełne ich omijanie przy zatrudnianiu) podstępu, groźby, wykorzystania krytycznego położenia pracownika, uzależnienia  finansowego, bezprawnego konfiskowania dokumentów, czy zapewnienia niewłaściwych warunków socjalnych i bytowych. Poinformował, że takie praktyki mogą narazić pracodawcę na odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa handlu ludźmi w aspekcie pracy i usług o charakterze przymusowym (kara za to przestępstwo wynosi od 3 do 15 lat pozbawienia wolności).

 

        Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy p. Joanna Witkowska zaprezentowała wyniki badań zrealizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku w 2017 roku dot. obecności na pomorskim rynku pracy pracowników z Ukrainy i zapotrzebowanie pracodawców na kompetencje pracowników w kontekście rozwoju społeczno-gospodarczego woj. pomorskiego. Na zakończenie p. J. Witkowska podsumowała badania oraz powiedziała kilka słów o wdrażaniu nowych uregulowań prawnych dot. zatrudniania cudzoziemców, poinformowała o spotkaniach informacyjnych, jakie WUP prowadzi dla  pracodawców wspólnie z powiatowymi urzędami pracy.