Samorząd
https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2023/02/328937885_867065907681955_6979115706369545319_n.jpg Goście z Meklemburgii z wizytą na Pomorzu. Po co przyjechali?

Goście z Meklemburgii z wizytą na Pomorzu. Po co przyjechali?

Uczestnicy spotkania. Fot. Jacek Sowa
03.02.2023
KMW-D

KMW-D
03.02.2023

Rozmowa dotyczyła m.in. współpracy kulturalnej, gospodarczej i prezentacji regionów podczas Dnia Meklemburgii. Dyskutowano też o integracji migrantów oraz wspólnej pomocy Ukrainie.

Spotkanie członka Zarządu Województwa Pomorskiego Józefa Sarnowskiego z parlamentarnym sekretarzem Meklemburgii Pomorza Przedniego Heiko Miraβ oraz dyrektorem Referatu międzynarodowych kontaktów Kancelarii landu Svenem Zyllą odbyło się 2 lutego 2023 r. Wzięły w nim też udział zastępczyni dyrektora Regionalnego Ośrodkowa Polityki Społecznej Agnieszka Zabłocka oraz kierownik Referatu Współpracy Międzynarodowej Kancelarii Marszałka Województwa Monika Morawska.

O kulturze i gospodarce

Delegacja niemiecka przybyła na Pomorze na zaproszenie konsulatu Niemiec z okazji przyjęcia noworocznego organizowanego przez konsul generalną Niemiec w Gdańsku Cornelię Pieper. Podczas wizyty w urzędzie marszałkowskim dyskutowano o współpracy bilateralnej pomiędzy naszym regionem a Meklemburgią Pomorzem Przednim. Mowa była m. in. o współdziałaniu w zakresie kultury, a zwłaszcza o planowanym projekcie dotyczącym tkaniny wytwarzanej przez rybaków na Pomorzu. Działanie to ma być realizowane we współpracy Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku, Muzeum – Kaszubskiego Parku Etnograficznego im. Teodory i Izydora Gulgowskich we Wdzydzach i Pomorskiego Muzeum Landowego w Greifswaldzie. Rozważano też włączenia naszego regionu w realizację festiwalu polskiej kultury w Greifswaldzie Polenmarkt oraz wzajemną prezentację regionów podczas Dnia Meklemburgii (29.06.-1.07.2023 r.) w Neubrandenburgu czy Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Ponadto, uczestnicy spotkania podjęli temat współpracy gospodarczej, w szczególności misji gospodarczych i współpracy przedsiębiorców.

Nie tylko Wojna w Ukrainie

Podczas spotkania w Gdańsku dyskutowano również o roli szkolnictwa zawodowego i współpracy w ramach Forum Parlamentów Regionalnych Południowego Bałtyku. W związku z wojną w Ukrainie i przyjętymi do naszego regionu migrantami dzielono się doświadczeniami dotyczącymi ich integracji oraz dyskutowano o wspólnej pomocy Ukrainie.
Na zakończenie spotkania goście z Niemiec zaprosili władze województwa do udziału w Dniu Jedności Niemiec, który będzie organizowany przez niemiecki Bundesrat. Wydarzenie odbędzie się 3 października 2024 r. w Szwerinie i będzie miało charakter państwowy.

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.