Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Praca
Gigantyczne wsparcie dla firm na Pomorzu. Na badania i rozwój

Gigantyczne wsparcie dla firm na Pomorzu. Na badania i rozwój

Dużo papierowych pieniędzy_złotówki

Pomorskie firmy i jednostki naukowe otrzymały dotacje unijne na realizację projektów o charakterze badawczo-rozwojowym. Dofinansowanie w wysokości ponad 78 mln zł otrzymało 30 projektów o łącznej wartości prawie 130 mln zł.

 

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał właśnie do realizacji 30 najlepszych projektów  badawczo-rozwojowych o łącznej wartości prawie 130 mln złotych.  Projekty te startowały w konkursie w Poddziałaniu 1.1.1 „Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Nabór projektów prowadziła Agencja Rozwoju Pomorza od 4 maja do 15 czerwca 2016 r.

Był to pierwszy  konkurs kierowany jednocześnie do firm, partnerstw firm lub firm z organizacjami oraz jednostek naukowych współpracujących z przedsiębiorstwami w naszym regionie. Poziom dofinansowania każdego z projektów był uzależniony od jego typu, wielkości podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie oraz rodzaju wydatków i mieścił się w przedziale od 15 do 80 proc. kosztów kwalifikowanych, czyli podlegających refundacji ze środków unijnych. – Konkurs pokazał, że w firmach i instytucjach w naszym regionie tkwią duże możliwości innowacyjne i technologiczne. Postawił też wysokie wymagania wobec zgłaszanych projektów, a mimo to złożono aż 113, z czego  wybrano 30 reprezentujących różne branże, począwszy od stoczniowej przez chemiczną, elektroniczną, medyczną czy obuwniczą. Biorąc pod uwagę specyfikę projektów to dobry wynik – mówi Łukasz Żelewski, prezes Agencji Rozwoju Pomorza. 

 

Organizacje, jednostki naukowe i firmy mogły zdobyć środki m.in. na realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych, wsparcie procesów zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej dla własnych rozwiązań technicznych. Dotacje można było również pozyskać na zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R (badawczo-rozwojowych) oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą. Wsparcie przeznaczone było także  na realizację projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach „skutecznej współpracy” z przedsiębiorstwami. Konkurs dawał również możliwość sfinansowania w ramach RPO WP działań związanych z tworzeniem i rozwojem infrastruktury B+R m.in. wsparcia budowy, rozbudowy, przebudowy laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach oraz zakup wyposażenia, w tym m.in. aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

– Startujące podmioty reprezentowały Inteligentne Specjalizacje Pomorza, które wyznaczają obszary przewagi konkurencyjnej naszego województwa i odgrywają ważną rolę w realizowanej przez samorząd województwa Strategii Rozwoju Pomorza – mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego. – Określenie najbardziej rozwojowych dziedzin gospodarki regionu to wynik trzech lat współpracy na linii samorząd – przedsiębiorcy. Wśród otrzymujących dofinansowanie są zarówno instytucje naukowe, jak i firmy, co dobrze rokuje dla dalszej współpracy nauki i biznesu na Pomorzu, w tak kluczowej dziedzinie jak innowacje – dodaje marszałek Struk.

 

Na konkurs wpłynęło 113 projektów o łącznej wartości ponad 540 mln zł. Przedsiębiorcy zawnioskowali o ponad 500 mln zł unijnego wsparcia na rozwój poprzez innowacje. Pozytywną ocenę otrzymało 30 projektów o wartości ogółem ponad 129 mln zł i dofinansowaniu w wysokości ponad 78 mln zł. Kolejny nabór projektów w ramach „Ekspansji przez innowacje – wsparcie dotacyjne” planowany jest w III kwartale 2017 r. Na ten cel przeznaczone zostanie ponad 23 mln euro.

Warto śledzić stronę internetową Agencji Rozwoju Pomorza (ARP), która zamieszcza informacje o wybranych i uruchamianych konkursach.

Lista wybranych projektów

Sprawy urzędowe

Dodatkowych informacji może udzielić Ci Biuro Prasowe Urzędu pod numerem 58 326 85 36
lub adresem e-mail prasa@pomorskie.eu

Więcej o biznesie w regionie

Znajdziesz na stronach Departamentu Rozwoju Gospodarczego oraz Agencji Rozwoju Pomorza.