Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

https://pomorskie.eu/wp-content/uploads/2020/07/fbd9f5cf-54da-4bfe-84b0-b025a376eab7.jpg Fundusz „Akumulator Społeczny” – wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Fundusz „Akumulator Społeczny” – wsparcie na realizację Waszych pomysłów!

Nabór do 15 sierpnia wniosków o granty w ramach wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5000 zł)

W ramach konkursu można się ubiegać o jeden z następujących rodzajów dofinansowania:

 • TYP 1: Działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 500 zł lub grant do 5000 zł) – nabór do 15 lipca,
 • TYP 2: Wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 5000 zł) – nabór do 15 sierpnia.

W ramach TYPU 2 możliwe jest dofinansowanie MŁODEJ ORGANIZACJI czyli:

 • Zarejestrowanej nie wcześniej niż 30 miesięcy temu licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie;
 • Jeśli roczny budżet nie przekracza 25 000 złotych;
 • Będących w trakcie procesu rejestracji.

W ramach grantu można sfinansować:

 • zakup sprzętu biurowego, sprzętu związanego z obszarem działań organizacji, oprogramowania komputerowego, oprogramowania księgowego,
 • adaptację lokalu (który organizacja ma prawo wykorzystywać dla swojej działalności przez okres co najmniej 6 miesięcy po zakończeniu projektu),
 • podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy,
 • częściowe finansowanie kosztów osobowych związanych z obsługą księgową, prawną
  lub informatyczną,
 • poszerzenie zakresu świadczonych usług,
 • pomoc w opracowaniu merytorycznych planów rozwoju (w tym również związanych z przyznaną dotacją –maks. 10% kwoty dotacji) na okres co najmniej 12 miesięcy.

Regulamin konkursu oraz szczegóły znajdują się na stronach Funduszu: www.akumulatorspoleczny.pl i Operatora TYPU 2 Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej: www.feps.org.pl.

Bieżące informacje także na: www.facebook.com/akumulatorspoleczny.

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić formularz on-line.

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania poprzez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu!

W razie pytań zachęcamy do kontaktu! Fundacja Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej, Al. Grunwaldzka 5 w Gdańsku, tel. 58 344 40 39, e-mail: biuro@feps.org.pl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie jest współfinansowane w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego