Ten materiał pochodzi z archiwum portalu

Zachowaliśmy archiwalne materiały z naszego portalu, aby umożliwić ich przeszukiwanie. Nie możemy jednak zagwarantować, że zamieszczone w tekście odsyłacze będą działały prawidłowo oraz że treści będą zgodne ze standardami dostępności cyfrowej. Jeżeli znalazłeś niedziałający odnośnik albo potrzebujesz pomocy w odczytaniu treści prosimy o kontakt pod adresem redakcja@pomorskie.eu

Floriany 2019 – Ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów

Floriany 2019 – Ogólnopolski konkurs na najlepsze inicjatywy dla społeczności lokalnych z udziałem OSP i samorządów

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r.

Konkurs na ma celu promowanie najlepszych inicjatyw społecznych, których efekty wpłynęły na poprawę bezpieczeństwa oraz jakości życia mieszkańców, a także rozwój i integrację środowisk wokół wspólnych inicjatyw.

Konkurs inspiruje, prezentuje oraz nagradza działania OSP na rzecz bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowaniu zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rozwoju i aktywizacji lokalnych środowisk.

Konkurs docenia również społecznie zaangażowanych pracodawców, którzy swoją postawą i działalnością wspierają strażaków-ochotników.

W ramach konkursu nagradzane będą projekty w dwóch grupach:

  • projekty realizowane przez OSP samodzielnie
  • projekty realizowane przez OSP z partnerami

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019r.

Regulamin, elektroniczny formularz oraz więcej informacji na http://floriany.zosprp.pl/